Product Documents

Documents de la pintura valenciana medieval i moderna. IV

Llibre de l'entrada de Ferran d'Antequera

María Milagros Cárcel Ortí, Juan Vicente García Marsilla, eds.

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 57

ISBN: 978-84-370-9085-6

Matèria: art, història

Submatèries: arts plàstiques, història medieval, història moderna

Idioma: català

Any ed.: 2013

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 518 pp.

40,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

A l'inici de l'any 1413 la ciutat de València començava les gestions per a l'organització de l'entrada triomfal de Ferran d'Antequera com a rei acabat d'entronitzar arran del Compromís de Casp. Resultat d'aquella activitat és el llibre que ací es transcriu, on s'anoten les despeses generades per les festes que la ciutat va dedicar a solemnitzar la visita reial. Es tracta d'un gruixut volum, conservat a l'Arxiu Municipal de València, dedicat íntegrament als afers de la recepció del rei i de la seua família. Aquest llibre de comptes presenta una ordenació senzilla però minuciosa, que segueix dia a dia les despeses en salaris dels artesans que treballaven en els decorats, carros triomfals o vestuari, que permet aproximacions tant al món artesanal d'una gran urbs medieval, com a qüestions de simbolisme polític i de protocol, i a l'evolució mateixa de les arts escèniques.

Índex

Índex

Estudi introductori

Text dels comptes de certes compres per fer los entrameses per rahó de la entrada en la ciutat de València del rey don Ferrando

Text del quadern d’àpoques

Annex documental

Glossari de termes

Índex onomàstic

Citació

Cárcel Ortí, M. M. [M. Milagros] & García Marsilla, J. V. [Juan Vicente] (2013). Documents de la pintura valenciana medieval i moderna. IV. Llibre de l'entrada de Ferran d'Antequera. Universitat de València.

Cárcel Ortí, M. Milagros y García Marsilla, Juan Vicente. Documents de la pintura valenciana medieval i moderna. IV. Llibre de l'entrada de Ferran d'Antequera. Universitat de València, 2013.

CÁRCEL ORTÍ, M. Milagros y GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente. Documents de la pintura valenciana medieval i moderna. IV. Llibre de l'entrada de Ferran d'Antequera. Valencia: Universitat de València, 2013. ISBN 978-84-370-9085-6.

Cárcel Ortí, M. Milagros y García Marsilla, Juan Vicente. Documents de la pintura valenciana medieval i moderna. IV. Llibre de l'entrada de Ferran d'Antequera. Valencia: Universitat de València; 2013. 518 p.

Copiar al portapapeles