Product Documents

Desafíos y oportunidades de un mundo en transición; una interpretación desde la Geografía

Joaquín Farinós Dasí, coord.; Jaime Escribano, María Pilar Peñarrubia, Javier Serrano, Sabina Asins, eds.

ISBN: 978-84-9133-305-0

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Coeditor: Tirant lo Blanc

Any ed.: 2020

Enquadernació: rústica

Format: 24 x 17 cm.

Pàgines: 900

35,00 €

E-book disponible en la teua plataforma digital habitual

Sinopsi

Detalles

En l’etapa que travessem actualment, de marcades crisis ecològica, sanitària, social i econòmica, es fa més necessària que mai una reflexió profunda per a oferir alternatives amb què poder afrontar-les i encaminar amb garanties el futur, tant l’immediat com l’esdevenidor. Malgrat inèrcies i contrapesos, la innovació torna a mostrar-se com a requisit indispensable en aquest món en transició; de fet, amb nombroses transicions en marxa, però també frens. Molts desafiaments, com es recull en el mateix títol, als quals donar resposta amb un model i estil de desenvolupament i progrés adequats, que és imprescindible perfilar i anar concretant en un full de ruta cap a una nova societat i espai de vida. El text que el/la lector/a té a les mans recull un ampli conjunt d’aportacions seleccionades en del col·lectiu de la disciplina geogràfica. Ofereixen anàlisis, diagnòstics i propostes davant els desafiaments que la societat espanyola, europea i mundial tenen plantejats; però també orienten sobre quina ha de ser la resposta i el posicionament del saber i la professió geogràfics. Els treballs s’organitzen en quatre grans blocs de continguts: I) El repte del canvi climàtic i la sostenibilitat dels ecosistemes; II) Opcions per a un nou model de producció i consum; III) Pràctiques i dinàmiques territorials i urbanes, a la recerca de nous models, i IV) El paper renovat de la Geografia. La lectura d’aquest volum nodrirà d’idees a les persones interessades en els temes que s’hi aborden.