Desactivar el sinhogarismo de larga duración

Elena Matamala Zamarro

Col·lecció: Desarrollo Territorial, 26

ISBN: 978-84-1118-038-2

Matèria: sociologia i política

Idioma: castellà

Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 15,5 x 23,5 cm

Pàgines: 250

16,50 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Captaires, rodamons, sensesostre, indigents, transeünts, carrilers, etcètera. S’ajusten a la realitat aquestes etiquetes? Ens estem referint a persones desadaptades incapaces de mantindre un habitatge i condemnades a viure per sempre a la intempèrie? O es tracta de situacions reversibles? Quins factors hi contribueixen? Des d’un enfocament constructivista, aquesta obra ofereix una aproximació a l’exclusió residencial en les seues formes més agudes (sensellarisme literal o restringit) i prolongades en el temps a partir de la revisió bibliogràfica i de l’aproximació a la visió i experiència de diversos agents significatius, com les mateixes persones afectades, les professionals que treballen en l’àmbit del sensellarisme, les responsables en la gestió de recursos destinats a aquest grup poblacional i expertes i investigadores en aquesta matèria. Els seus testimoniatges i anàlisis han permés anar responent a les qüestions plantejades en relació amb la prevenció, la planificació, la gestió i fins i tot l’eradicació o desactivació del sensellarisme, tot això contextualitzat a la ciutat de València.

Índex

Índex

PRÓLOGO

PREFACIO

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1. Rompiendo el etiquetaje sobre quiénes son

1. Variabilidad de la población sin hogar en la ciudad de València

CAPÍTULO 2. Cuando no se encuentra la salida del laberinto

1. Desenlaces de los procesos vitales y factores de reproducción

2. Factores de desactivación

CAPÍTULO 3. Repensando los modelos de respuesta

1. Modelos de atención

2. Conocimiento, uso y valoración de los recursos de la ciudad

3. Relación con las y los profesionales de los dispositivos

4. Relación con el voluntariado

CAPÍTULO 4. El cajón de sastre de los servicios sociales

1. Percepción sobre las ayudas destinadas y propuestas que aplicar

CAPÍTULO 5. La vivienda: eje vertebrador del sinhogarismo

1. Marco legal y políticas públicas en relación con la vivienda

2. Obstáculos y demandas de las personas sin hogar con relación a la vivienda

CAPÍTULO 6. Estrategias para el abordaje del sinhogarismo en España

1. Revisión histórica

2. Valoración de la aplicación de la eni-psh 2015-2020 en València

CAPÍTULO 7. Gestión versus erradicación

1. Cómo desmontar la industria del sinhogarismo

CAPÍTULO 8. Reflexiones finales

1. Respuestas institucionales

2. La necesidad de una estrategia integral

Referencias Bibliográficas

Citació

Matamala Zamarro, E. [Elena] (2022). Desactivar el sinhogarismo de larga duración. Universitat de València.

Matamala Zamarro, Elena. Desactivar el sinhogarismo de larga duración. Universitat de València, 2022.

MATAMALA ZAMARRO, Elena. Desactivar el sinhogarismo de larga duración. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-1118-038-2.

Matamala Zamarro, Elena. Desactivar el sinhogarismo de larga duración. Valencia: Universitat de València; 2022. 250 p.

Copiar al portapapeles