Cultura, gobernanza local y desarrollo urbano

Políticas culturales en Barcelona y Valencia en perspectiva comparada

Joaquim Rius Ulldemolins

Col·lecció: Desarrollo Territorial, 20

ISBN: 978-84-9134-347-9

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

Any ed.: 2018

Enquadernació: rústica

Format: 15,5 x 23,5 cm

Pàgines: 204

18,50 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

La cultura, entesa com a esfera d’activitat humana dirigida a l’elaboració simbòlica, ha teixit una estreta relació amb la ciutat a partir del Renaixement. Així, parlar de ciutat és referir-se als espais centrals de la cultura; les institucions culturals que ordenen el món creatiu concentren les lluites pel poder simbòlic i caracteritzen en gran manera el pes i la identitat cultural de les ciutats. A més, els districtes i clústers culturals concentren artistes, intermediaris i indústries culturals, de manera que es converteixen en pols atractors de l’activitat creativa, del consum i del turisme cultural. Aquest llibre examina aquest fenomen internacional des d’una perspectiva sociològica i se centra en el cas de dues grans ciutats, Barcelona i València, posant en relleu la seua creixent rellevància per al desenvolupament local, al mateix temps que analitza críticament les seues conseqüències per a la governança cultural i urbana.

Biografía

Joaquim Rius Ulldemolins ORCID ID és Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Actualment, és Catedràtic d'Universitat en el Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València on imparteix docència sobre sociologia de la cultura i sociologia del canvi social.

Índex

Índex

Contenidos

Lista de tablas

Lista de gráficos

Lista de figuras y mapas

Agradecimientos

Presentación

CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA URBANA, DINÁMICA CULTURAL Y TERRITORIO: DISTRITOS, CLÚSTERES Y BARRIOS ARTÍSTICOS

1.1 Los creadores en las grandes ciudades. Factores infraestructurales de localización, estrategias profesionales y dinámicas comunitarias

Las razones infraestructurales de localización de los artistas

Las características del trabajo artístico: razones socioprofesionales de la concentración de los creadores

Barrios artísticos: la agrupación de creadores como formación de comunidades urbanas

1.2 Clústeres culturales y dinámica urbana

Tipología de clústeres culturales en Barcelona

El clúster de industrias culturales

La agrupación de instituciones culturales

Los distritos culturales

Las escenas artísticas

1.3 Estructura y dinámica urbana del mercado del arte

Barrios y calles de galerías, un fenómeno universal en el mundo del arte

La sociología del arte, la profesión de marchante de arte y el análisis de los clústeres de galerías

La sociología del arte estructuralista y el análisis de los clústeres artísticos

La sociología del arte interaccionista y el análisis de los clústeres artísticos

El análisis sociológico de la configuración espacial del mercado artístico

Posmodernidad, ciudad creativa y clusterización de la producción y el consumo cultural

Comparación de las perspectivas teóricas del análisis de la clusterización de las galerías de arte

1.4 Cultura y autenticidad en los procesos de regeneración urbana.

Place branding en el centro de Barcelona Sociedad postindustrial, gobierno local y ciudad creativa

La producción de la fascinación y la autenticidad: cultura, marca y territorio

Regeneración urbana, clusterización cultural y place branding en el centro de Barcelona

Producciones artísticas y marca Raval

Comunidad artística, sector comercial y marca Raval

CAPÍTULO 2. CULTURA, POLÍTICA Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.1 Desarrollo urbano y política cultural

Modelo de desarrollo y ciudad creativa

La política cultural como vector de desarrollo local

2.2 El modelo Barcelona y la política cultural

El desarrollo de la política cultural en Barcelona

El modelo de política cultural de Barcelona: el caso del Fórum Universal de las Culturas 2004

2.3 Desarrollo urbano y política cultural en Valencia

El desarrollo de la política cultural en Valencia

La instrumentalización de la cultura y el deporte:

el modelo de los grandes eventos e infraestructuras

El pinchazo de la burbuja cosmopolita y el impacto de la política cultural

2.4 Modelos de política cultural y modelos de equipamientos culturales: de los modelos nacionales a los modelos locales

Modelos de políticas culturales y tipos de equipamientos culturales: de los modelos nacionales a los modelos locales

El modelo liberal y centroeuropeo de política cultural y tipos ideales de instituciones culturales

La emergencia de modelos locales de política cultural y los nuevos tipos de equipamientos culturales

Modelo de política cultural y modelo de equipamientos culturales: el caso de Barcelona

Desarrollo urbano, política cultural e instituciones culturales en Barcelona

Gobernanza y financiación pública multinivel de los grandes equipamientos culturales de Barcelona

Las grandes instituciones culturales de Barcelona: presupuesto y subvenciones públicas

El porcentaje de ingresos públicos de las grandes instituciones culturales de Barcelona

La titularidad de los grandes equipamientos culturales de Barcelona: un análisis multidimensional

CAPÍTULO 3. INSTITUCIONES CULTURALES: POLÍTICA CULTURAL, GOBERNANZA LOCAL Y DESARROLLO URBANO

3.1 Las grandes instituciones culturales nacionales: gobernanza local y articulación entre política cultural y gestión artística

Las grandes instituciones culturales como objeto de estudio

Cambios socioeconómicos, política cultural y gobernanza de las instituciones culturales

El nacimiento de las grandes instituciones culturales y la oposición entre dirección artística y gestión

Cambios macrosociales y transformación del rol de las organizaciones culturales de la alta cultura

El rol directivo como una tarea creativa orientada a la creación de valor público

Política cultural, nueva gestión pública e instrumentalización de las grandes organizaciones culturales

La articulación entre responsables políticos y mánagers de las instituciones culturales nacionales: un análisis cualitativo

3.2 Gobernar el Gran Teatre del Liceu de Barcelona: del Liceu de las élites al «Liceu de todos»

Políticas culturales y grandes instituciones culturales

La nueva gestión pública, los procesos de agencialización y los contratos programa de las grandes organizaciones artísticas públicas

Trayectoria y evolución del gtl: del Liceu de las élites al Liceu «detodos»

Los condicionantes económicos y de gestión al gobierno del Liceu

Costes e ingresos del Liceu: un frágil equilibrio

Los instrumentos de gobierno: la supervisión directa y los contratos programa

Los contratos programa del Liceu como instrumento de gobierno

¿Es posible realmente gobernar los teatros de ópera?

3.3 El Palau de les Arts de Valencia: «elefantes blancos» culturales y gobernanza pública

Política cultural, génesis y modelo de gestión del Palau de les Arts

Gestión y gobernanza del Palau de les Arts: un desgobierno institucionalizado

Financiación, gestión y valor público del Palau de les Arts

Balance: ¿de la joya de la corona a un peso muerto?

CODA: PROMOCIÓN DE LA GOBERNANZA, LA PARTICIPACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD EN LA POLÍTICA CULTURAL

La política cultural en la ciudad emprendedora

Política cultural, grandes eventos y los límites de la ciudad creativa

Democratización de la cultura, protección de la creación y reconocimiento de la diversidad cultural

Gobernanza y participación en la concepción, tutela y evaluación de las políticas culturales 

Centralidad urbana e innovación cultural

Un paradigma que supere el modelo instrumentalizador de la ciudad creativa: la apuesta por la sostenibilidad

ANEXO

Relación de las personas entrevistadas

BIBLIOGRAFÍA

Citació

Rius Ulldemolins, J. [Joaquim] (2018). Cultura, gobernanza local y desarrollo urbano. Políticas culturales en Barcelona y Valencia en perspectiva comparada. Universitat de València.

Rius Ulldemolins, Joaquim. Cultura, gobernanza local y desarrollo urbano. Políticas culturales en Barcelona y Valencia en perspectiva comparada. Universitat de València, 2018.

RIUS ULLDEMOLINS, Joaquim. Cultura, gobernanza local y desarrollo urbano. Políticas culturales en Barcelona y Valencia en perspectiva comparada. Valencia: Universitat de València, 2018. ISBN 978-84-9134-347-9.

Rius Ulldemolins, Joaquim. Cultura, gobernanza local y desarrollo urbano. Políticas culturales en Barcelona y Valencia en perspectiva comparada. Valencia: Universitat de València; 2018. 204 p.

Copiar al portapapeles