Corts d'Alfons el Magnànim II

Procés del braç eclesiàstic (València 1417-1418)

Josepa Cortés Escriva

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 87B /2B

ISBN: 978-84-1118-265-2

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Any ed.: 2023

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 430

38,00 €

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Alfons, conegut com el Magnànim, accedí al tron en 1416, quan a penes tenia 19 anys, i en l’abril de 1417 convocà per primera vegada les Corts a la Seu de València per jurar les lleis dels valencians, com era preceptiu a l’inici d’un nou regnat, i demanar subsidis per recuperar el patrimoni reial alienat pels seus avantpassats. En contrapartida, els estaments convocats esperaven aconseguir la reparació dels greuges soferts, molts d’ells abusos de poder dels oficials reials o dels monarques, i la promulgació de nous furs. Als dos volums que integren l’edició de les Corts de 1417-18 es publiquen els documents que en guarden memòria: el procés del braç reial, el procés del braç eclesiàstic, el memorial dels greuges del braç militar, així com el donatiu obtingut pel rei i els furs promulgats en finalitzar les Corts. En aquestes Corts es produí un fet d’indubtable transcendència política, la conversió de la Diputació del General en un òrgan permanent i independent de les Corts, amb una estructura i competències ben definides, integrat de manera paritària per membres dels tres estaments, renovables per cooptació, i la creació d’un aparell burocràtic al seu servei.

Biografía

Josepa Cortés Escrivà  és doctora en Història i professora de Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de València, on imparteix classes de Paleografia, Arxivística i altres ciències afins. Ha centrat la seua investigació en la pràctica notarial, els arxius valencians i l’edició de textos i documents medievals. Ha publicat diversos articles i llibres, entre ells ‘Formularium diversorum instrumentorum’ (1986), ‘Formulari de juristes’ (1991), ‘Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie. I: Jaume I (1236-1276)’ (2001), ‘Iacobi primi instrumenta in Archivio Sedis Valentinae asservata’ (2017), o ‘Aquestes són les obres que, yo, sor Isabel de Billena, é fetes en aquest monestir. Notes autògrafes de sor Isabel de Villena’ (2019). Actualment prepara l’edició de les memòries autògrafes del senyor de Manises Pere Boïl de la Scala i Berenguer de Figuerola i dels ‘Furs de la Generalitat’.

Índex

Índex

PROCÉS DEL BRAÇ ECLESIÀSTIC

1. CONVOCATÒRIA

1.1 CONVOCATÒRIA AL BRAÇ ECLESIÀSTIC

1.2 PRIMERA REUNIÓ DELS BRAÇOS A LA SEU DE VALÈNCIA

2. SESSIÓ D’OBERTURA

2.1 PROPOSICIÓ REIAL

2.2 RESPOSTES DELS BRAÇOS A LA PROPOSICIÓ REIAL

2.3 JURAMENT DELS FURS I DELS PRIVILEGIS

2.4 PROTESTS DELS BRAÇOS

2.4.1 Protest del braç eclesiàstic

2.4.2 Protest del braç reial

2.4.3 Protest del braç militar

2.4.4 Protest del braç reial

2.4.5 Protest del braç militar

2.4.6 Protest del braç reial

2.4.7 Protests del braç militar

2.4.8 Protests del braç reial

2.5 DISSENTIMENTS DELS BRAÇOS I RESPOSTA REIAL

3. SESSIONS I DEBATS

3.1 NOVA PROPOSICIÓ REIAL

3.2 RESPOSTA DELS BRAÇOS A LA PROPOSICIÓ REIAL

3.3 ELECCIÓ D’EXAMINADORS DELS GREUGES

3.4 ELECCIÓ DELS TRACTADORS DEL BRAÇ MILITAR

3.5 PROPOSTA DE SUBVENCIÓ AL REI

3.6 ACORD DE SUBVENCIÓ AL REI

3.7 PRESENTACIÓ DELS GREUGES DEL BRAÇ ECLESIÀSTIC I DEL BRAÇ REIAL

3.8 PROTESTS PARTICULARS DE LES CIUTATS I VILES REIALS

3.9 PROTEST PARTICULAR DEL BRAÇ ECLESIÀSTIC

3.10 PROTEST PARTICULAR DEL BRAÇ MILITAR

3.11 GREUGES COMUNS DELS TRES BRAÇOS

3.12 GREUGES DELS BRAÇOS ECLESIÀSTIC I MILITAR

3.13 GREUGES DEL BRAÇ ECLESIÀSTIC

3.14 PRÉSTEC AL REI A CÀRREC DEL GENERAL

3.15 ELECCIÓ D’EXAMINADORS DELS GREUGES

3.16 GREUGES DELS BRAÇOS ECLESIÀSTIC I MILITAR

3.17 ELECCIÓ DE TRACTADORS DEL BRAÇ ECLESIÀSTIC

3.18 PROVISIONS REIALS ALS GREUGES DEL BRAÇ ECLESIÀSTIC

3.19 PROVISIONS REIALS ALS GREUGES DELS BRAÇOS ECLESIÀSTIC I MILITAR

3.20 EXAMEN DE LES PROVISIONS REIALS PER PART DELS TRACTADORS

3.21 SUBVENCIÓ AL REI

3.22 DEBAT SOBRE EL DONATIU

3.23 ELECCIÓ DE TRACTADORS

3.24 NOVA SUBVENCIÓ AL REI

3.25 ELECCIÓ D’APUNTADORS

4. CLAUSURA DE LES CORTS

GREUGES DEL BRAÇ MILITAR

DONATIU

FURS

Glossari

Índex antroponímic

Índex toponímic

Índex d’aquest volum (II)

ÍNDEX GENERAL (vols. I i II)

Citació

Cortés Escriva, J. [Josepa] (2023). Corts d'Alfons el Magnànim II. Procés del braç eclesiàstic (València 1417-1418). Universitat de València.

Cortés Escriva, Josepa. Corts d'Alfons el Magnànim II. Procés del braç eclesiàstic (València 1417-1418). Universitat de València, 2023.

CORTÉS ESCRIVA, Josepa. Corts d'Alfons el Magnànim II. Procés del braç eclesiàstic (València 1417-1418). Valencia: Universitat de València, 2023. ISBN 978-84-1118-265-2.

Cortés Escriva, Josepa. Corts d'Alfons el Magnànim II. Procés del braç eclesiàstic (València 1417-1418). Valencia: Universitat de València; 2023. 430 p.

Copiar al portapapeles