Product Documents

Contacte i contrast de llengües i dialectes

Joan Veny

Col·lecció: Biblioteca Lingüística Catalana, 30

ISBN: 978-84-370-6300-3

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Any ed.: 2006

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 21 cm

Pàgines: 276 pp.

13,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Tal com reflecteix el títol, aquest llibre s'ocupa de diversos aspectes de la relació del català amb les llengües veïnes (castellà, aragonès, occità), siga per contacte, siga per contrast. Les seues pàgines il·lustren, entre altres aspectes, la interferència amb el castellà a través d'estudis sobre l'adopció i/o adaptació del fonema /x/ en els dialectes catalans (tipus navaca, navaixa, navaja), subratllen la importància de la presència aragonesa en l'àmbit valencià enfront de les imaginàries traces mossaràbigues (tema que s'il·lustra amb gemecar) i demostren la densitat dels occitanismes del rossellonès, entrats de bona hora i dels quals, encara, s'elaboren criteris per a identificar-los. D'altra banda, el contrast entre català i asturià, i català i gallec permet visualitzar les concomitàncies i discordances entre aquests sistemes lingüístics comparats. Aquesta obra és un complement imprescindible de les monografies que Joan Veny ha dedicat a la història de la llengua catalana i, en concret, a la dels seus dialectes.

Índex

Índex

ÍNDEX

Presentació

I. CATALÀ-CASTELLÀ

1. Sobre la interferència català-castellà

2. Fortuna del fonema /x/ en català: visió històrica de la «queada»

3. La importació del fonema /x/ en català

4. Sobre les equivalències cast. /x/ = cast. /ʎ/

II. CATALÀ-ASTURIÀ

5. Ieisme històric i tractament de /x/ en asturià i català

III. CATALÀ-GALLEC

6. Gallec i català. Relacions i paral·lelismes lingüístics

IV. CATALÀ-ARAGONÈS

7. Sobre el valencià gemecar ‘gemegar’

V. CATALÀ-OCCITÀ

8. Sobre els occitanismes del rossellonès

9. La interferència occitana en l’obra epidemiològica d’Antoni Girauld (1587)

VI. CATALÀ PENINSULAR-MALLORQUÍ

10. Dialectologia contrastiva

MAPES

BIBLIOGRAFIA

ÍNDEX DE MOTS

Citació

Veny Clar, J. [Joan] (2006). Contacte i contrast de llengües i dialectes. Universitat de València.

Veny Clar, Joan. Contacte i contrast de llengües i dialectes. Universitat de València, 2006.

VENY CLAR, Joan. Contacte i contrast de llengües i dialectes. Valencia: Universitat de València, 2006. ISBN 978-84-370-6300-3.

Veny Clar, Joan. Contacte i contrast de llengües i dialectes. Valencia: Universitat de València; 2006. 276 p.

Copiar al portapapeles