Product Documents

Conocimiento y lenguaje

Ángel López García, Beatriz Gallardo Paúls, eds.

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 80

ISBN: 978-84-370-6113-9

Matèria: filologia

Submatèries: general

Idioma: castellà

Any ed.: 2005

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 544 pp.

26,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Aquest manual de lingüística pretén eixir a l'encontre de les exigències que plantegen les titulacions universitàries en el marc de la integració europea. Les noves directrius sobre plans d'estudis aconsellen l'elaboració de textos que faciliten el treball autònom de l'estudiant, i que siguen capaços d'oferir simultàniament enfocaments teòrics i aplicats de les disciplines científiques. En aquest llibre els autors uneixen els continguts tradicionals de la teoria gramatical amb les perspectives d'aplicació que requereix, cada vegada més, el mercat de treball, afegint a més a cada capítol exercicis i suggeriments de lectura. Com s'apunta en el pròleg, el volum pretén ser «més un llibre per a llegir que per a estudiar, i, sobretot, aspira a ser un llibre per a motivar». Els aspectes tractats donen compte de la naturalesa pluridisciplinar del llenguatge, i han sigut desenvolupats pensant en assignatures troncals dels actuals plans d'estudi de traducció i interpretació, filologia i logopèdia, però també com a complement d'un altre tipus de mòduls optatius d'aqueixes mateixes titulacions. Els autors d'aquest llibre procedeixen del Col·legi de Mèxic (Luis Fernando Lara), la Universitat d'Alacant (Ángel Herrero Blanco, Susana Pastor Cistellers), la Universitat Jaume I de Castelló (Isabel García Izquierdo, Juan Carlos Ruíz Antón), i la Universitat de València-Estudi General (José María Bernardo Paniagua, Julio Calvo Pérez, Beatriz Gallardo Paúls, Carlos Hernández Sagristà, Daniel Jorques Jiménez, Ángel López García, Ricard Morant Marco, Manuel Pruñonosa Tomás, Enrique Serra Alegre).

Índex

Índex

Índice
PRÓLOGO, Ángel López García y Beatriz Gallardo Paúls
Capítulo 1. Comunicación y lenguaje, José María Bernardo Paniagua
1.1 Introducción
1.2 Variables y constantes en las situaciones comunicativas
1.3 La construcción de la Teoría de la comunicación
1.4 Teoría de la comunicación y teoría del lenguaje
1.5 Ejercicios
Lecturas recomendadas
Capítulo 2. Biología y lenguaje, Ángel López García
2.1 Fundamentos biológicos del lenguaje
2.2 El origen de la mente comunicativa
2.3 El origen del lenguaje
2.4 El lenguaje y la conciencia
2.5 Fases del desarrollo del lenguaje
2.6 Fundamentos genéticos del lenguaje
Lecturas recomendadas
Capítulo 3. El lenguaje y la mente, Beatriz Gallardo Paúls.
3.1 Las relaciones pensamiento-lenguaje desde el marco estructuralista
3.2 Las relaciones pensamiento-lenguaje desde el marco generativista
3.3 Las relaciones pensamiento-lenguaje desde el marco cognitivista
3.4 Las enfermedades del lenguaje
3.5 Psicolingüística del discurso
3.6 Ejercicios
Lecturas recomendadas
Capítulo 4. Lenguaje y cultura, Ricard Morant Marco
4.1 Introducción.
4.2 Lenguaje y entorno
4.3 Reflejos culturales en el lenguaje
4.4 Subculturas
4.5 Ejercicios.
Lecturas recomendadas
Capítulo 5. Las formas del lenguaje, Manuel Pruñonosa Tomás
y Enric Serra Alegre.
5.1 El lenguaje por dentro
5.2 El nivel fónico
5.3 El nivel morfológico
5.4 El nivel sintáctico
5.5 Ejercicios
Lecturas recomendadas
Capítulo 6. Los sentidos del lenguaje, Julio Calvo Pérez
6.1 Introducción: sentido, situación y significado.
6.2 La semántica tradicional: las relaciones de significado
6.3 Un recorrido por la semántica estructural.
6.4 Semántica postestructural
6.5 Semántica de unidades inferiores a la palabra.
6.6 Semántica de unidades superiores a la palabra
6.7 Ejercicios
Lecturas recomendadas
Capítulo 7. Los usos del lenguaje, Carlos Hernández Sacristán
7.1 Introducción.
7.2 Teoría de los actos de habla
7.3 Sobre lo implícito
7.4 El espacio interlocutivo
7.5 Estructura básica de la conversación.
7.6 Ejercicios y comentarios
Lecturas recomendadas
Capítulo 8. Lenguaje y texto, Ángel Herrero Blanco
8.1 Introducción: la noción de texto
8.2 El desarrollo de la Lingüística del Texto
8.3 Las propiedades de la textualidad
8.4 Tipologías de textos.
8.5 Texto y cultura
8.6. Ejercicios.
Lecturas recomendadas
Capítulo 9. Traducción, Isabel García Izquierdo
9.1 Introducción
9.2 Traducción y Traductología
9.3 Perspectivas actuales en Traductología
9.4 El enfoque textual
9.5 Ejercicios
Lecturas recomendadas
Capítulo 10. La enseñanza de segundas lenguas, Susana Pastor Cesteros
10.1 La lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizaje de lenguas
10.2 La adquisición de segundas lenguas
10.3 Métodos de enseñanza de segundas lenguas
10.4 Contenidos y destrezas. Recursos y materiales para su desarrollo
10.5 Conclusiones
10.6 Ejercicios.
Lecturas recomendadas
Capítulo 11. Lenguaje e informática / Lenguaje y ordenadores,
Juan Carlos Ruiz Antón
11.1 Introducción
11.2 Métodos de la lingüística computacional
11.3 Historia de la lingüística computacional
11.4 Aplicaciones
11.5 Análisis: niveles
11.6 Generación de texto
11.7 Generación fónica (síntesis de voz)
11.8 Conclusión
Lecturas recomendadas
Capítulo 12. El diccionario y sus disciplinas, Luis Fernando Lara
12.1 El diccionario como producto y como objeto semiótico
12.2 Lexicografía
12.3 Los tipos de diccionarios
12.4 El lenguaje lexicográfico
12.5 El cuño normativo del diccionario
12.6 Ejercicios
Lecturas recomendadas
Capítulo 13. Desarrollos contemporáneos de la lingüística, Daniel Jorques Jiménez.
13.1 Consideraciones preliminares: guion historiográfico
13.2 Modelos de filtro
13.3 Modelos de realce
13.4 Modelos de niveles
13.5 Los modelos de recuperación de la información
13.6 Las teorías proposicionales de la comunicación lingüística. Las teorías especializadas.
13.7 Las teorías proposicionales alternativas de la comunicación lingüística. Las teorías globalizadoras
13.8 El naturalismo lingüístico.
13.9 Los modelos de comprensión oracionales
13.10 Los modelos de comprensión suboracionales
13.11 Modelos enunciativos de recepción. La gramática liminar del español
13.12 Ejercicios.
Lecturas recomendadas
BIBLIOGRAFÍA GENERAL
ÍNDICE ANALÍTICO

Citació

Gallardo Paúls, B. [Beatriz] & López García, . [Ángel] (2005). Conocimiento y lenguaje. Universitat de València.

Gallardo Paúls, Beatriz y López García, Ángel. Conocimiento y lenguaje. Universitat de València, 2005.

GALLARDO PAÚLS, Beatriz y LÓPEZ GARCÍA, Ángel. Conocimiento y lenguaje. Valencia: Universitat de València, 2005. ISBN 978-84-370-6113-9.

Gallardo Paúls, Beatriz y López García, Ángel. Conocimiento y lenguaje. Valencia: Universitat de València; 2005. 544 p.

Copiar al portapapeles