Certificados de una infancia congelada

Fotografías (1890-1940)

AA. DD.

Col·lecció: Catàlegs d'Exposicions

ISBN: 978-84-370-7306-4

Matèria: art

Submatèries: arts plàstiques

Idioma: castellà

Any ed.: 2008

Enquadernació: rústica

Format: 23 x 27 cm

Pàgines: 214 pp.

30,00 €

Sinopsi

Detalles

En el segle XIX es va donar el pas d'una societat aristocràtica i rural a una altra de burgesa i urbana. Per consolidar el seu domini, la burgesia triomfant necessitava mecanismes propis d'autoafirmació i el retrat va ser un d'ells. La fotografia va ajudar a certificar l'existència del nucli familiar com imposava la concepció burgesa. D'ací que, dins de la importància del retrat fotogràfic en aqueixa època, el retrat infantil tinguera un lloc destacat. Aquest catàleg, que recull el material de l'exposició homònima, pretén en primer lloc, la recuperació d'una part de la nostra memòria històrica, vinculada als aspectes privats i, en segon lloc, mostrar al públic com es veien els xiquets en el nostre passat immediat. El volum es planteja com una font de plaer i gaudi davant de la contemplació d'aquests xiquets del passat.

Citació

VV.AA. (2008). Certificados de una infancia congelada. Fotografías (1890-1940). Universitat de València.

VV.AA. Certificados de una infancia congelada. Fotografías (1890-1940). Universitat de València, 2008.

VV.AA. Certificados de una infancia congelada. Fotografías (1890-1940). Valencia: Universitat de València, 2008. ISBN 978-84-370-7306-4.

VV.AA. Certificados de una infancia congelada. Fotografías (1890-1940). Valencia: Universitat de València; 2008. 214 p.

Copiar al portapapeles