Carlet: Historia, Geografía, Arte y Patrimonio

Ester Alba, coord.

ISBN: 978-84-370-9742-8

Matèria: art, geografia

Submatèries: patrimoni artístic

Idioma: castellà

Any ed.: 2015

Format: 21 x 30 cm

Pàgines: 544 pp.

60,00 €

Sinopsi

Detalles

Aquest volum pretén donar a conèixer les característiques i singularitats d'aquest nucli de població de la comarca de la Ribera Alta. El llibre efectua des de la Història, Geografia i la Història de l'Art un rigorós anàlisi historiogràfic i territorial del municipi des de la seva Antiguitat fins al moment present. De del punt de vista històric, es descriu l'origen de Carlet; el seu esdevenir al llarg del temps; l'evolució de les seves activitats productives, així com la seva realitat sociocultural i política. Des de la Geografia, s'aborda l'estudi del medi físic, relleu, xarxa hidrogràfica, paisatge, dinàmiques demogràfiques, urbanisme, estructura viària i activitats econòmiques, en les que es contempla el sector primari, secundari i terciari. La seua Història de l'Art permet conèixer el seu ric patrimoni artístic i etnològic, l'arquitectura dels seus edificis, la seva evolució, transformacions i reformes. Inclou CD.

Citació

Alba Pagán, E. [Ester] (2015). Carlet: Historia, Geografía, Arte y Patrimonio. Universitat de València.

Alba Pagán, Ester. Carlet: Historia, Geografía, Arte y Patrimonio. Universitat de València, 2015.

ALBA PAGÁN, Ester. Carlet: Historia, Geografía, Arte y Patrimonio. Valencia: Universitat de València, 2015. ISBN 978-84-370-9742-8.

Alba Pagán, Ester. Carlet: Historia, Geografía, Arte y Patrimonio. Valencia: Universitat de València; 2015. 544 p.

Copiar al portapapeles