Atles de Geografia Econòmica de la Comunitat Valenciana

Jorge Hermosilla Pla, coord.

Traducció: Carme Piqueras Sanchis

ISBN: 978-84-9133-670-9

Matèria: geografia

Idioma: català

Any ed.: 2024

Enquadernació: cartoné

Format: 29,7 x 42 cm

Pàgines: 376

40,00 €

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

L'Atles de Geografia Econòmica de la Comunitat Valenciana permet la identificació i interpretació de la distribució geogràfica dels processos de caràcter econòmic que singularitzen el territori valencià. En aquesta obra de divulgació científica es reflecteixen continguts relacionats amb la geografia agrícola, la geografia del desenvolupament, la geografia industrial, la geografia del transport i la geografia dels serveis, comerç i turisme. Les activitats que caracteritzen aquestes cinc àrees de la geografia econòmica són recollides en més d'un centenar de representacions cartogràfiques, acompanyades de textos explicatius redactats per experts investigadors i investigadores en cadascun dels seus camps, amb la finalitat de facilitar la interpretació i el coneixement del territori valencià. Es tracta d'una obra de síntesi geogràfica que conjumina la dimensió descriptiva amb la interpretativa.

Índex

Índex

I GEOGRAFIA AGRÍCOLA

1.1 Recursos naturals i economia

1.2 Empreses inscrites en la Seguretat Social

1.3 Contractes segons sector d'activitat (Agricultura)

1.4 Atur registrat segons sector d'activitat (Agricultura)

1.5 Persones afiliades a la Seguretat Social segons sector (Agricultura) i sexe

1.6 Explotacions amb Superfície Agrícola Utilitzada (SAU) per tipus de cultiu

1.7 Explotacions ramaderes per tipus de bestiar

1.8 Caps de les explotacions

1.9 Superfícies agrícoles segons cultius

1.10 Capacitats agrològiques

1.11 Produccions agrícoles protegides DOP i IGP

 

II GEOGRAFIA INDUSTRIAL

2.1 Empreses industrials

2.2 La indústria i els treballadors autònoms

2.3 El sector industrial i els treballadors contractats

2.4 El sector industrial i la desocupació

2.5 El sector industrial i gènere

2.6 Innovació en el sector industrial. Patents

2.7 Parcs empresarials de la Comunitat Valenciana

2.8 Treballadors industrials segons subsectors i comarques

 

III SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

3.1 Empreses de construcció en la Comunitat Valenciana

3.2 La construcció i els treballadors autònoms

3.3 L'ocupació en el sector de la construcció valenciana

3.4 El sector de la construcció i la desocupació

3.5 Persones afiliades en la construcció. Territori i gènere

3.6 El sector de la construcció i el mercat

3.7 El sector de la construcció i el mercat immobiliari

 

IV GEOGRAFIA DEL TRANSPORT

4.1 El transport valencià. Vehicles i tipologies

4.2 Mobilitat i transport públic

 

V SERVEIS GENERALS

5.1 El sector serveis i el teixit empresarial valencià

5.2 El sector serveis. Subsectors per comarques

5.3 Mercat laboral del sector serveis

5.4 El sector turístic en la Comunitat Valenciana

5.5 Serveis culturals i d'esplai

5.6 Serveis Públics

5.7 Els serveis comercials valencians

5.8 Serveis bancaris

 

VI GEOGRAFIA DEL DESENVOLUPAMENT I DESIGUALTATS

6.1 Recursos humans

6.2 Risc de pobresa en la Comunitat Valenciana

6.3 Estructura demogràfica de la Comunitat Valenciana

6.4 Sistema rural i urbà valencians

6.5 Innovació i digitalització

 

VII ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVISME

7.1 Les pensions en la Comunitat Valenciana

7.2 Cooperativisme valencià

 

VIII ECONOMIA DEL PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

8.1 Patrimoni Natural

8.2 Patrimoni Cultural

 

IX ECONOMIA PÚBLICA I POLÍTIQUES ECONÒMIQUES

9.1 Pressupostos municipals valencians

Citació

AA.VV. (2024). Atles de Geografia Econòmica de la Comunitat Valenciana. Universitat de València.

AA.VV. Atles de Geografia Econòmica de la Comunitat Valenciana. Universitat de València, 2024.

AA.VV. Atles de Geografia Econòmica de la Comunitat Valenciana. Valencia: Universitat de València, 2024. ISBN 978-84-9133-670-9.

AA.VV. Atles de Geografia Econòmica de la Comunitat Valenciana. Valencia: Universitat de València; 2024. 376 p.

Copiar al portapapeles