Atlas de los Recursos Territoriales Valencianos

Jorge Hermosilla Pla, dir.

Traducció: Betlem Cases Solsona, Laura Eliodoro Furió

ISBN: 978-84-370-9733-6

Matèria: geografia

Idioma: català, castellà

Any ed.: 2015

Enquadernació: cartoné

Format: 25,5 x 37 cm

Pàgines: 284

39,50 €

Sinopsi

Detalles

La present publicació, un atles del recursos territorials de la provincia de Valencia, cqmprén mes d'un centenar de representacions cartográfiques que recullen variables geográfiques referides ais recursos territorials. Es tracta d'una obra coral en la que han participat 60 professors i investigadors de la Universitat de Valencia. El plantejament de Cobra es fonamenta en la representado mitjancant deis mapes de la realitat provincial en els grans temes que poden ser abordats com a un recurs per al desenvolupament. Cada mapa está acompanyat per figures, gráfiques, taules, fotografíes i per un comentari que profunditza amb el recurs representat. Així dones, el mapes han quedat organitzats en blocs en funció deis grans tipus de recurs: ambientáis, humans, económics, equipaments i infraestructures, culturals-patrimonials i institucionals.

Citació

Cases Solsona, B. [Betlem] & Eliodoro Furió, L. [Laura] & Hermosilla Pla, J. [Jorge] (2015). Atlas de los Recursos Territoriales Valencianos. Universitat de València.

Cases Solsona, Betlem y Eliodoro Furió, Laura y Hermosilla Pla, Jorge. Atlas de los Recursos Territoriales Valencianos. Universitat de València, 2015.

CASES SOLSONA, Betlem y ELIODORO FURIÓ, Laura y HERMOSILLA PLA, Jorge. Atlas de los Recursos Territoriales Valencianos. Valencia: Universitat de València, 2015. ISBN 978-84-370-9733-6.

Cases Solsona, Betlem y Eliodoro Furió, Laura y Hermosilla Pla, Jorge. Atlas de los Recursos Territoriales Valencianos. Valencia: Universitat de València; 2015. 284 p.

Copiar al portapapeles