Atlas de Geografía Económica de la Comunitat Valenciana

Jorge Hermosilla Pla, coord.

ISBN: 978-84-9133-668-6

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Any ed.: 2024

Enquadernació: cartoné

Format: 29,7 x 42 cm

Pàgines: 376

40,00 €

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

L'Atles de Geografia Econòmica de la Comunitat Valenciana permet la identificació i interpretació de la distribució geogràfica dels processos de caràcter econòmic que singularitzen el territori valencià. En aquesta obra de divulgació científica es reflecteixen continguts relacionats amb la geografia agrícola, la geografia del desenvolupament, la geografia industrial, la geografia del transport i la geografia dels serveis, comerç i turisme. Les activitats que caracteritzen aquestes cinc àrees de la geografia econòmica són recollides en més d'un centenar de representacions cartogràfiques, acompanyades de textos explicatius redactats per experts investigadors i investigadores en cadascun dels seus camps, amb la finalitat de facilitar la interpretació i el coneixement del territori valencià. Es tracta d'una obra de síntesi geogràfica que conjumina la dimensió descriptiva amb la interpretativa.

Índex

Índex

I GEOGRAFÍA AGRÍCOLA

1.1 Recursos naturales y economía

1.2 Empresas inscritas en la Seguridad Social

1.3 Contratos según sector de actividad (Agricultura)

1.4 Paro registrado según sector de actividad (Agricultura)

1.5 Personas afiliadas a la Seguridad Social según sector (Agricultura) y sexo

1.6 Explotaciones con Superficie Agrícola Utilizada (SAU) por tipo de cultivo

1.7 Explotaciones ganaderas por tipo de ganado

1.8 Jefes/as de las explotaciones

1.9 Superficies agrícolas según cultivos

1.10 Capacidades agrológicas

1.11 Producciones agrícolas protegidas DOP e IGP

 

II GEOGRAFÍA INDUSTRIAL

2.1 Empresas industriales

2.2 La industria y los trabajadores autónomos

2.3 El sector industrial y los trabajadores contratados

2.4 El sector industrial y el desempleo

2.5 El sector industrial y género

2.6 Innovación en el sector industrial. Patentes

2.7 Parques empresariales de la Comunitat Valenciana

2.8 Trabajadores industriales según subsectores y comarcas

 

III SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

3.1 Empresas de construcción en la Comunitat Valenciana

3.2 La construcción y los trabajadores autónomos

3.3 El empleo en el sector de la construcción valenciana

3.4 El sector de la construcción y el desempleo

3.5 Personas afiliadas en la construcción. Territorio y género

3.6 El sector de la construcción y el mercado

3.7 El sector de la construcción y el mercado inmobiliario

 

IV GEOGRAFÍA DEL TRANSPORTE

4.1 El transporte valenciano. Vehículos y tipologías

4.2 Movilidad y transporte público

 

V SERVICIOS GENERALES

5.1 El sector servicios y el tejido empresarial valenciano

5.2 El sector servicios. Subsectores por comarcas

5.3 Mercado laboral del sector servicios

5.4 El sector turístico en la Comunitat Valenciana

5.5 Servicios culturales y de esparcimiento

5.6 Servicios Públicos

5.7 Los servicios comerciales valencianos

5.8 Servicios bancarios

 

VI GEOGRAFÍA DEL DESARROLLO Y DESIGUALDADES

6.1 Recursos humanos

6.2 Riesgo de pobreza en la Comunitat Valenciana

6.3 Estructura demográfica de la Comunitat Valenciana

6.4 Sistema rural y urbano valencianos

6.5 Innovación y digitalización

 

VII ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVISMO

7.1 Las pensiones en la Comunitat Valenciana

7.2 Cooperativismo valenciano

 

VIII ECONOMÍA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

8.1 Patrimonio Natural

8.2 Patrimonio Cultural

 

IX ECONOMÍA PÚBLICA Y POLÍTICAS ECONÓMICAS

9.1 Presupuestos municipales valencianos

Citació

AA.VV. (2024). Atlas de Geografía Económica de la Comunitat Valenciana. Universitat de València.

AA.VV. Atlas de Geografía Económica de la Comunitat Valenciana. Universitat de València, 2024.

AA.VV. Atlas de Geografía Económica de la Comunitat Valenciana. Valencia: Universitat de València, 2024. ISBN 978-84-9133-668-6.

AA.VV. Atlas de Geografía Económica de la Comunitat Valenciana. Valencia: Universitat de València; 2024. 376 p.

Copiar al portapapeles