Análisis y situación actual del turismo accesible

El caso del municipio de Cullera

Estela de las Morenas Albert

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 40

ISBN: 978-84-9133-533-7

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 94

15,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

El turisme és una activitat heterogènia que poden practicar persones amb tota mena de gustos, creences, cultura i fins i tot religions, que no coneix de límits ni fronteres. No obstant això, sempre hi ha algun col·lectiu discriminat o, simplement, amb més dificultats per assolir un nivell estàndard. Així, tot i que per a les empreses i els organismes públics és molt més fàcil crear un producte o servei turístic estandarditzat que adaptar-lo a les necessitats de les persones que el consumeixen, la perspectiva turística ‒igual que en la resta de les activitats econòmiques i socials‒està canviant i s’ha convertit en un fenomen en què es valora la diferència, la sostenibilitat, l’accessibilitat i la igualtat. L’objectiu principal d’aquesta recerca és analitzar la situació actual de Cullera pel que fa a la implantació d’un turisme accessible. Realment, es tenen en compte les persones amb diversitat funcional a l’hora de fer turisme? Quines propostes de futur necessita Cullera per ser una destinació 100% accessible i inclusiva?

Índex

Índex

ÍNDICE

1..INTRODUCCIÓN......................................................................................................... 7

2..MARCO TEÓRICO...................................................................................................... 9

2.1.  ¿Qué es el turismo accesible?................................................................................ 9

2.2.  Evolución del Turismo Accesible........................................................................... 10

2.2.1  El concepto de Turismo Accesible y su evolución............................................... 10

2.2.2  Evolución de la accesibilidad en los destinos...................................................... 11

2.3.  Elementos para considerar un destino accesible.................................................. 15

2.4.  Buenas prácticas de turismo sostenible en la Comunidad Valenciana................. 17

2.5.  Barreras para el Turismo Accesible...................................................................... 20

3..METODOLOGIA Y ÁREA DE ESTUDIO................................................................... 23

3.1  Metodología........................................................................................................... 23

3.2  Área de estudio...................................................................................................... 31

4..ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD TURÍSTICA

EN EL MUNICIPIO DE CULLERA................................................................................ 33

4.1.  Accesibilidad de los recursos turísticos naturales................................................ 33

4.2.  Accesibilidad de los recursos turísticos culturales................................................ 37

4.3.  Accesibilidad en alojamientos y restauración....................................................... 39

4.4.  Accesibilidad viaria y otros servicios o comercios................................................ 42

4.5.  Actuaciones del Ayuntamiento de Cullera en turismo accesible........................... 45

4.6.  Fortalezas y debilidades de los recursos y servicios turísticos de Cullera........... 47

5. PROPUESTAS DE MEJORA Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.............................. 51

6. CONCLUSIONES..................................................................................................... 53

BIBLIOGRAFIA............................................................................................................. 55

ANEXO I....................................................................................................................... 59

ANEXO II...................................................................................................................... 85

ANEXO III..................................................................................................................... 89

Citació

de las Morenas Albert, E. [Estela] (2022). Análisis y situación actual del turismo accesible. El caso del municipio de Cullera. Universitat de València.

de las Morenas Albert, Estela. Análisis y situación actual del turismo accesible. El caso del municipio de Cullera. Universitat de València, 2022.

DE LAS MORENAS ALBERT, Estela. Análisis y situación actual del turismo accesible. El caso del municipio de Cullera. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-9133-533-7.

de las Morenas Albert, Estela. Análisis y situación actual del turismo accesible. El caso del municipio de Cullera. Valencia: Universitat de València; 2022. 94 p.

Copiar al portapapeles