Product Documents

An Ethics Beyond

Posthumanist Animal Encounters and Variable Kindness in the Fiction of George Saunders

Kevin Richard Kaiser

Col·lecció: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans, 154

ISBN: 978-84-9134-394-3

Matèria: filologia

Submatèries: fiologia anglogermànica

Idioma: anglès

Any ed.: 2019

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 23,5 cm

Pàgines: 252

15,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

This study examines the fiction of contemporary American author George Saunders in terms of how it presents situations applicable to the chief notions of posthumanist ethics and how these conceptions concern nonhuman animals, which are prevalent in his writing. Posthumanist ethics can help us understand what is at play in Saunders’s fiction. Meanwhile, his texts can help us understand what is at stake in posthumanist ethics. This interdisciplinary project may be beneficial both to conceiving new notions of ethics that are more inclusive and, more implicitly, to understanding the relevance of Saunders’s fiction to the current American sociocultural climate.

Aquest estudi examina la ficció de l’autor estatunidenc contemporani George Saunders: com presenta situacions aplicables a les principals nocions de l’ètica posthumanista i com aquestes concepcions concerneixen els animals no humans, que prevalen en els seus escrits. L’ètica posthumanista pot ajudar-nos a entendre el que està en joc en la ficció de Saunders, mentre que els seus textos poden ajudar-nos a entendre el que està en joc en l’ètica posthumanista. Aquest projecte interdisciplinari pot ser beneficiós tant per a concebre noves nocions d’ètica que siguen més inclusives com, més implícitament, per a comprendre la rellevància de la ficció de Saunders en l’actual clima sociocultural estatunidenc.

Citació

Kaiser Kevin Richard (2019). An Ethics Beyond. Posthumanist Animal Encounters and Variable Kindness in the Fiction of George Saunders. Universitat de València.

Kaiser Kevin Richard. An Ethics Beyond. Posthumanist Animal Encounters and Variable Kindness in the Fiction of George Saunders. Universitat de València, 2019.

KAISER KEVIN RICHARD. An Ethics Beyond. Posthumanist Animal Encounters and Variable Kindness in the Fiction of George Saunders. Valencia: Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9134-394-3.

Kaiser Kevin Richard. An Ethics Beyond. Posthumanist Animal Encounters and Variable Kindness in the Fiction of George Saunders. Valencia: Universitat de València; 2019. 252 p.

Copiar al portapapeles