Allan Ramsay. Diálogo sobre el gusto y otros escritos de estética

Allan Ramsay

Traducció: Jorge López Lloret

Col·lecció: Estètica&Crítica, 50

ISBN: 978-84-1118-314-7

Matèria: art, filosofia

Idioma: castellà

Any ed.: 2024

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 20 cm

Pàgines: 236

15,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Aquesta edició recull les tres obres que Ramsay va dedicar a temes d'estètica, traduïdes per primera vegada al castellà: 'Ensayo sobre el ridículo' (1753), 'Diálogo sobre el gusto' (1754) i 'Investigación sobre la villa sabina de Horacio' (inèdita en vida de l'autor). La seua lectura conjunta proporciona una síntesi dels principals temes d'estètica i teoria de l'art europeus de la segona meitat del segle XVIII. D'una banda, Ramsay va ser el primer en problematitzar filosòficament el gust, la desconfiança del qual davant aquest li va conduir a prioritzar la mimesis aristotèlica, generant tota la reflexió posterior sobre la norma del gust; per un altre, el seu coneixement de les restes i de les teories històriques de l'Antiguitat grecoromana va fer que denigrara als romans davant els grecs, alineant-se amb Winckelmann i donant lloc a l'encesa crítica de Piranesi.

Biografía

Allan Ramsay (1713-1784), fill del poeta homònim, va ser una de les figures crucials de l'important moviment cultural i polític que va ser la Il·lustració escocesa. En el seu doble paper de pintor i escriptor, va ocupar un lloc central en l'anomenat "segle del gust" que encara no li ha sigut reconegut del tot. Com a pintor, va ser el més important de l'escola escocesa del set-cents, exercint com a retratista oficial del rei Jorge III i de gran part de la noblesa i l'alta burgesia britàniques de l'època; com a escriptor, va tractar temes polítics i històrics, encara que les seues obres més importants, en part relacionades amb els seus viatges a Itàlia, van versar sobre estètica; lògic, si es tenen en compte les seues íntimes connexions amb figures com Hume, Smith, Wood, Adam, Piranesi o Johnson, entre molts altres.

Índex

Índex

ESTUDIO INTRODUCTORIO

Allan Ramsay: el eslabón perdido en el siglo del gusto

 

1. Un injusto olvido

2. Esbozo biográfico

3. Del gusto a la imitación: la estética de Ramsay y su papel histórico

3.1 Allan Ramsay como actor central en el «siglo del gusto»

3.1.1 Antes del Dialogo sobre el gusto

3.1.2 El Dialogo sobre el gusto

3.1.3 Después del Dialogo sobre el gusto

3.2 Imitación, arqueología y la polémica entre aticistas y romanistas

4. Coda. La imitación simpatética

 

ENSAYO SOBRE EL RIDÍCULO

 

PARTE I

I. Sobre las varias maneras de tratar del tema del ridículo, que es una forma de elocuencia de la que hay dos tipos

II. Sobre la elocuencia

III. Del ridículo argumentativo, el verdadero y el falso

IV. Sobre los medios con los que distinguir el ridículo verdadero del falso

V. Sobre el uso del ridículo en las controversias religiosas

VI. Sobre el uso del ridículo en el examen crítico de las imágenes poéticas

 

PARTE II

Sobre el ridículo aplicado a las costumbres y las acciones .de los hombres. Conclusión

 

DIÁLOGO SOBRE EL GUSTO

 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN Y EL ENTORNO DE LA VILLA SABINA DE HORACIO, ESCRITA DURANTE UNOS VIAJES A ITALIA EN LOS ANOS 1775, 76 Y 77

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Citació

Ramsay, A. [Allan] (2024). Allan Ramsay. Diálogo sobre el gusto y otros escritos de estética. Universitat de València.

Ramsay, Allan. Allan Ramsay. Diálogo sobre el gusto y otros escritos de estética. Universitat de València, 2024.

RAMSAY, Allan. Allan Ramsay. Diálogo sobre el gusto y otros escritos de estética. Valencia: Universitat de València, 2024. ISBN 978-84-1118-314-7.

Ramsay, Allan. Allan Ramsay. Diálogo sobre el gusto y otros escritos de estética. Valencia: Universitat de València; 2024. 236 p.

Copiar al portapapeles