Teletrabajo y COVID-19: Estudio de las variables que afectan al teletrabajador y su satisfacción

Consolación Adame Sánchez, Eva Mª Caplliure Giner, Consuelo León Llorente

ISBN: 978-84-9133-385-2

Matèria: sociologia i política

Idioma: castellà

Any ed.: 2021

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,4 cm

Pàgines: 50

10,00 €

Sinopsi

Detalles

El teletreball és una modalitat laboral alternativa a la convencional que ha estat possible gràcies a les millores tecnològiques, l’augment de l’ús de les TIC, i un enfocament de gestió que aposta per la flexibilitat respecte al lloc on s’exerceix l’activitat laboral. Al març de 2020, Espanya va entrar en una etapa de confinament, deguda a l’aparició de la COVID-19 de manera que nombroses llars van passar a ser l’espai de treball que, a més, coexistia amb altres activitats com l’educació, la cura de la llar i l’oci. En aquest document es presenta un estudi realitzat sobre una mostra de sis-centes persones enquestades que han estat teletreballant durant aquest període. S’hi analitzen les seues característiques sociodemogràfiques i un conjunt de factors associats amb l’èxit del teletreball agrupats en variables dependents del treballador, de l’entorn i de l’empresa. Totes les anàlisis s’han realitzat tenint en compte una perspectiva de gènere. Els principals resultats mostren que el gènere no sembla ser una variable estrictament rellevant. D’altra banda, hem trobat el següent perfil de les persones que han estat teletreballant durant el confinament: solen tenir entre 26 i 45 anys, amb estudis superiors com a mínim i ocupen llocs qualificats o de nivell intermedi. Quant a les característiques personals, mostren una actitud oberta al canvi, perceben que han sigut bastant eficaços i consideren la seua dedicació un factor clau en aquesta situació, encara que admeten que els ha costat distanciar-se del treball. Les llars-tipus estaven compostes per tres o quatre persones, incloent els fills. Han disposat d’espai propi i de múltiples dispositius electrònics per a realitzar l’activitat laboral. Finalment, els individus afirmen haver rebut suport de les seues empreses, però no tant equipament o recursos físics com suport emocional. Al final del document es plantegen futures investigacions on s’aprofundirà en les troballes obtingudes.

Índex

Índex

Índice de contenidos

1.       Introducción

1.1.      Contexto

1.2.      El teletrabajo y sus consecuencias

1.3.      Ficha técnica y metodología

2.       ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las personas que han teletrabajado? ¿Existen diferencias en función del género?

2.1.      Edad y género

2.2.      Formación académica

2.3.      Variables relacionadas con la ocupación

2.3.1.       Tipo de trabajador

2.3.2.       Categoría profesional

2.3.3.       Tamaño de la empresa

2.3.4.       Sector de actividad

3.       ¿Cómo se definen las personas que han teletrabajado, en función de sus rasgos de personalidad? ¿Existen diferencias en función del género?

3.1.      Características personales

3.2.      Adaptación al cambio

3.3.      Distanciamiento psicológico del trabajo

3.4.      Evaluación de la autoeficacia ante el teletrabajo

4.       ¿Cómo es el entorno en el que estas personas han teletrabajado?

4.1.      Convivientes

4.2.      Características físicas del hogar

4.3.      Equipamiento para teletrabajar en casa

5.       ¿En qué medida las empresas han dotado a sus empleados de recursos físicos y de soporte emocional?

6.       ¿ Cuál es el nivel de satisfacción de los empleados con el teletrabajo? Y ¿Cuál es su intención de seguir teletrabajando? ¿Existen diferencias en función del género ?

7.       Conclusiones finales

8.       Referencias

9.       Anexo

 

Citació

Adame Sánchez, C. [Consolación] & Caplliure Giner, E. M. [Eva Mª] & León Llorente, C. [Consuelo] (2021). Teletrabajo y COVID-19: Estudio de las variables que afectan al teletrabajador y su satisfacción. Universitat de València.

Adame Sánchez, Consolación y Caplliure Giner, Eva Mª y León Llorente, Consuelo. Teletrabajo y COVID-19: Estudio de las variables que afectan al teletrabajador y su satisfacción. Universitat de València, 2021.

ADAME SÁNCHEZ, Consolación y CAPLLIURE GINER, Eva Mª y LEÓN LLORENTE, Consuelo. Teletrabajo y COVID-19: Estudio de las variables que afectan al teletrabajador y su satisfacción. Valencia: Universitat de València, 2021. ISBN 978-84-9133-385-2.

Adame Sánchez, Consolación y Caplliure Giner, Eva Mª y León Llorente, Consuelo. Teletrabajo y COVID-19: Estudio de las variables que afectan al teletrabajador y su satisfacción. Valencia: Universitat de València; 2021. 50 p.

Copiar al portapapeles