Què és l’accés obert?

Es coneix com a accés obert (Open Access) a l’accés lliure, immediat i sense restriccions de material digital educatiu o acadèmic, principalment aquell que prové de publicacions de recerca científica especialitzada amb avaluació per experts. L’accés obert implica que qualsevol usuari amb accés a internet, en qualsevol moment, pot accedir a una obra, llegir-la, baixar-la, desar-la, imprimir-la i emprar-la.

Avantatges de l’accés obert

  1. Facilita l’accés gratuït a la recerca científica.
  2. Incrementa la visibilitat de les obres, de les investigadores i investigadors, i de les institucions a les quals representen.
  3. Augmenta l’impacte, la difusió i la divulgació de la recerca.
  4. Permet a les autores i autors conservar la titularitat dels drets de explotació de les seues obres i establir les seues condicions d’ús.
  5. Garanteix la preservació electrònica dels documents de recerca a llarg termini.

Com complir amb els mandats d’accés obert

L’accés obert fomenta la difusió de la literatura científica en internet en permetre que la recerca finançada públicament siga de domini públic. La Declaració de Budapest estableix dues vies per a publicar en accés obert, principalment:

  1. La via daurada, que es refereix a la publicació en revistes o publicacions d’accés obert, revisades per experts.
  2. La via verda, que consisteix en la difusió en repositoris institucionals o temàtics, fruit del compromís d’una institució per a fer visible la producció del seu personal investigador.