+34 96 386 41 15

PUV - Publicacions Universitat València

Dret

Elements 21 a 30 de un total de 143

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 • Social Rights and Policies in the European Union

  Aquest llibre presenta els drets socials en la UE per a comprendre millor la complexitat de les fonts legals de la UE, la distribució de les competències o el funcionament del sistema institucional de la UE. Així mateix, aquesta monografia reflexiona sobre els desafiaments actuals per a l'efectivitat dels drets socials davant el crític escenari econòmic i financer. Saber més
  29,00 €

 • La Gestión de la Seguridad Social

  Aquest volum s'endinsa en la gestió del sistema espanyol de Seguretat Social, el qual, s'efectua sota la direcció i tutela dels respectius departaments ministerials i a través de les Entitats Gestores i els Serveis Comuns de la Seguretat Social sent possible la col·laboració dels treballadors i empresaris. Saber més
  29,00 €

 • Entre la cátedra y el púlpito

  Volum que s'ocupa de les pabordies -institució eclesiàstica de finalitat docent exclusiva de la Universitat de València erigida sota control municipal en 1585- el coneixement del qual resulta imprescindible per a comprendre l'autèntic funcionament de l'Estudi General. A través d'aquest llibre, els professors Felipo i Callado reconstrueixen la història jurídica de la institució. Saber més
  28,00 €

 • Los Derechos Humanos en España: un balance crítico

  Compleix Espanya en l'actualitat els estàndards internacionals de drets humans? Quines són les llums i les ombres de la protecció dels drets en el nostre ordenament? Quins aspectes són millorables i com? De tot açò versa aquest llibre, que reflexiona d'una manera objectiva i sistemàtica, sobre la situació dels drets humans a Espanya. Saber més
  69,04 €

 • La Figura Jurídica de la Excedencia Voluntaria

  La present obra se centra a oferir una perspectiva jurídic - pràctica de la institució jurídica de l'excedència voluntària a través de l'estudi del seu règim jurídic, desgranant tots i cadascun dels nombrosos conflictes interpretatius emanats de la seua aplicació directa en la dinàmica diària de treball existent entre empresa i treballador. Saber més
  34,90 €

 • El apercibimiento

  L'obra analitza amb rigor científic les dificultats que ofereix la implantació de la nova sanció de prevenció en matèria de protecció de dades de caràcter personal, encaminada fonamentalment a infraccions menors sancionades per l'Agència de Protecció de Dades i, si escau, per les Autoritats autonòmiques. Saber més
  21,00 €

 • El comercio justo en China

  En un context de crisi econòmica i financera mundial, el Comerç Just es presenta com una alternativa per a combatre la pobresa i detenir la desigualtat. Centrat en Xina, país que en menys de deu anys es preveu que es convertisca en la primera potència econòmica global, aquest llibre pretén analitzar el context i les possibilitats d'una alternativa justa i responsable al comerç tradicional. Saber més
  10,00 €

 • Ciudad y movilidad

  Aquest volum examina per primera vegada a Espanya de forma completa, la mobilitat urbana sostenible i els problemes de regulació que es plantegen a les ciutats a l'hora de millorar-la i impulsar-la. L'obra estudia quines funcions corresponen a les Administracions estatal, autonòmica i local i com han de coordinar-se, i es tanca amb un estudi específic de la llei valenciana de mobilitat. Saber més
  15,00 €

 • Políticas migratorias, asilo y derechos humanos

  Aquest llibre proposa una revisió jurídic-política sobre els avanços i reculades de les polítiques migratòries i d'asil, des d'una reflexió crític-constructiva sobre la necessitat d'articular polítiques i estratègies normatives coherents amb els principis vertebradors de l'Estat de Dret i del sistema internacional de protecció dels drets humans. Saber més
  49,00 €

 • Estado social, empleo y derechos

  Aquest llibre proposa una aproximació retrospectiva a l'evolució de l'Estat social en els dos cicles del seu desenvolupament contemporani i pren com a objecte privilegiat d'estudi el conjunt de programes que reflecteixen el vincle entre l'ocupació i els drets socials. Des de tres perspectives d'anàlisis diferenciades, l'autor construeix una explicació de la convergència de les reformes implementades. Saber més

Elements 21 a 30 de un total de 143

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5