Dret

Elements 41 a 50 de un total de 161

per pàgina

Pàgina:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 • 15,00 €

  Veure els detalls

 • Derechos y libertades ante las nuevas amenazas a la seguridad global

  El lector trobarà l'anàlisi sobre l'alternativa entre un ordre nou o un dret internacional nou, la justificació del recurs a la força i fins i tot a la guerra, i les conseqüències sobre el dret internacional humanitari i la seua vigència, els avanços i retrocessos en la lluita contra la impunitat, en particular a propòsit dels crims de guerra, l'aportació de la UE i de l'OTAN a la seguretat, o la funció de les ONG en la tasca de «diplomàcia humanitària». Saber més
  20,97 €

  Veure els detalls

 • El régimen especial de trabajadores autónomos

  L'objecte d'aquesta obra és l'anàlisi del contingut actual del Règim Especial de Treballadors Autònoms a través de l'estudi de la legislació vigent, de la jurisprudència que ha tractat de solucionar les dificultats de la seua aplicació i de la doctrina científica que ha mirat d'interpretar i compaginar l'una i l'altra. Saber més
  39,00 €

  Veure els detalls

 • Derechos, justicia y estado constitucional

  Alguns dels jutges i fiscals que, tot i formant part de l'entramat institucional de l'Estat en el règim precedent, van contribuir al canvi polític a Espanya reten homenatge a la memòria d'un company que es va significar pel seu compromís en la defensa dels drets humans com a element clau de legitimitat democràtica. Saber més
  19,00 €

  Veure els detalls

 • Pasajes, 17

  Pasajes és una revista de pensament contemporani. El seu objectiu fonamental és detectar temes i problemes especialment significatius en el camp del pensament, les ciències socials, les arts, les humanitats i les ciències naturals, obrint canals de comunicació amb autors i discussions de projecció internacional. Saber més
  9,00 €

  Veure els detalls

 • Dret de la Unió Europea

  Un instrument útil per a l'estudi de la construcció europea. El manual combina un plantejament teòric amb un enfocament pragmàtic i presenta les qüestions fonamentals del dret europeu: la història i la idea d'Europa, el sistema institucional polític i judicial, el sistema normatiu europeu i la defensa dels drets fonamentals en l'àmbit europeu. Saber més
  23,00 €

  Veure els detalls

 • Uso de la fuerza y protección de los derechos humanos en un nuevo orden internacional

  Una anàlisi de l'informe del Grup d'Alt Nivell de l'ONU i del secretari general de l'organització sobre els conflictes recents, i també de l'actuació del Consell de Seguretat en les últimes resolucions són els continguts d'aquest nou volum de la col·lecció de drets humans. Una obra dirigida tant a especialistes en dret com al públic en general. Saber més
  25,00 €

  Veure els detalls

 • Minorías, inmigración y democracia en Europa

  Des d'una perspectiva jurídica i política, s'analitzen les complexes relacions entre majories i minories que concorren en tota societat. Amb conceptes aclaridors, solucions noves i categories que es redefineixen, l'autor s'endinsa en una lectura multicultural dels drets humans i acull la discussió sobre l'acció de reconeixement sense trair el concepte d'universalitat. Saber més
  39,00 €

  Veure els detalls

 • Europa: derechos, culturas

  Per facilitar el debat sobre ciutadania i conflictes culturals a Europa es presenten els problemes estereotipats de les dificultats de la convivència multicultural, la qüestió del vel o la mutilació genital femenina entre d'altres. L'aproximació a la possibilitat d'una identitat europea i els instruments educatius que la poden fer possible són algunes de les reflexions. Saber més
  19,00 €

  Veure els detalls

 • Las cooperativas de trabajo asociado y la aplicación del Derecho del Trabajo

  La regulació del treball associat en cooperativa és tan complex que, si bé no pot considerar-se com un treball per compte d'altri regulat pel dret del treball, tampoc pot dir-se que es tracte sense més d'un treball autònom. El present treball realitza un estudi de la legislació aplicable, estatal i autonòmica, i dels diversos instituts laborals implicats. Saber més
  39,00 €

  Veure els detalls

Elements 41 a 50 de un total de 161

per pàgina

Pàgina:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7