Marcadors discursius procedents de verbs de percepció

Argumentació implícita en el debat electoral

Maria Josep Marín Jordà

ISBN: 978-84-370-6189-4

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Any ed.: 2005

Enquadernació: rústica

Format: 15 x 21 cm.

Pàgines: 292 pp.

12,00 €

Sinopsi

Detalles

Aquesta obra analitza els marcadors discursius procedents de verbs de percepció en català en el debat polític. En concret, estudia el funcionament de les formes aviam, a veure, miri i escolti en el debat electoral i posa de manifest la interrelació que s'esdevé entre l'evolució semanticosintàctica d'aquests elements i la funció pragmaticodiscursiva que realitzen. Gràcies a un marc teòric integrador que inclou aportacions diverses basades en enfocaments centrats en l'ús lingüístic, el treball evidencia la importancia d'aquests marcadors, a priori poc rellevants, a l'hora d'argumentar i mostrar les relacions de poder i cortesía que s'estableixen entre els parcipants en els debats.

Citació

Marín Jordà, M. J. [Maria Josep] (2005). Marcadors discursius procedents de verbs de percepció. Argumentació implícita en el debat electoral. Universitat de València.

Marín Jordà, Maria Josep. Marcadors discursius procedents de verbs de percepció. Argumentació implícita en el debat electoral. Universitat de València, 2005.

MARíN JORDà, Maria Josep. Marcadors discursius procedents de verbs de percepció. Argumentació implícita en el debat electoral. Valencia: Universitat de València, 2005. ISBN 978-84-370-6189-4.

Marín Jordà, Maria Josep. Marcadors discursius procedents de verbs de percepció. Argumentació implícita en el debat electoral. Valencia: Universitat de València; 2005. 292 p.

Copiar al portapapeles