Product Documents

Los rostros del islam

Una introducción al mundo musulmán contemporáneo

Pablo Cañete

Col·lecció: Prismas, 14

ISBN: 978-84-370-9728-2

Matèria: sociologia i política

Idioma: castellà

Any ed.: 2015

Enquadernació: rústica

Format: 13 x 21 cm

Pàgines: 242 pp.

14,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Quan s'escriu sobre l'islam des d'Occident a principis del segle XXI, es tendeix a vincular islam amb violència. Amb massa freqüència la confusió terminològica és la norma, evitant anàlisi de major importància i profunditat. Els enfocaments sumaris en termes de xoc de civilitzacions i les associacions habituals d'islam amb perill o amenaça impedeixen penetrar en la complexitat, en la textura històrica, sociològica i cultural que s'amaga, de manera diferenciada, sota el mantell de la religió. El món musulmà és vast i multiforme i la conflictivitat actual respon a una gran varietat de factors que és necessari comprendre en termes històrics i comparats. Aquest llibre és útil per a començar a dissipar les boires, per a avançar en l'imprescindible coneixement de l'altre i per a aquells que pretenguen parlar amb un mínim coneixement de causa. Hauria d'estar sobre la taula dels bons informadors i dels quals pretenen estar ben informats.

Índex

Índex

Índice

Prólogo, por Francesc-Andreu Martínez Gallego

Introducción.

1. Dios y ley

1.1. Fundamentos religiosos.

1.2. Maneras de vivir el islam

1.3. Derechos humanos e islam

2. Islam y Europa

2.1. El peso de la historia

2.2. Democracia, laicismo, religión y vida pública

2.3. Políticas públicas

2.4. La visión europea del islam y viceversa

3. Geopolíticas del islam

3.1. Los dos hegemon en el Medio Oriente

3.2. Principales actores de la región

3.3. Otros actores.

3.4. El terrorismo islamista

4. Nota final

5. Para comprender mejor

5.1. ...las escuelas jurídicas de Derecho islámico

5.2. ...la situación de la mujer en el islam

5.3. …la visión musulmana de la homosexualidad

5.4. …la situación (social y legal) del velo.

Bibliografía

Citació

Cañete Blanco, P. [Pablo] (2015). Los rostros del islam. Una introducción al mundo musulmán contemporáneo. Universitat de València.

Cañete Blanco, Pablo. Los rostros del islam. Una introducción al mundo musulmán contemporáneo. Universitat de València, 2015.

CAÑETE BLANCO, Pablo. Los rostros del islam. Una introducción al mundo musulmán contemporáneo. Valencia: Universitat de València, 2015. ISBN 978-84-370-9728-2.

Cañete Blanco, Pablo. Los rostros del islam. Una introducción al mundo musulmán contemporáneo. Valencia: Universitat de València; 2015. 242 p.

Copiar al portapapeles