Product Documents

Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil

Republicanos, franquistas y en la "zona gris" en el País Valenciano (1936-1950)

Margarita Ibáñez Tarín

Col·lecció: Història i Memòria del Franquisme, 52

ISBN: 978-84-9134-416-2

Matèria: història

Submatèries: història contemporània

Idioma: castellà

Any ed.: 2019

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 302

19,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

La batalla ideològica que es va lliurar en els instituts d’ensenyament secundari durant la Guerra Civil ja es venia gestant a Europa des de la Primera Guerra Mundial. Alguns professors s’identificaven en els anys trenta del segle XX amb les noves tendències del nacionalisme antiliberal reaccionari i del feixisme que s’obrien pas en el continent. Enfront d’aquests, un sector important del professorat es reconeixia en els valors ideològics de les diferents opcions d’esquerres i, a més, una àmplia massa de docents ambigus romania en la denominada «zona grisa». La pugna ideològica que es va viure entre el personal docent de l’ensenyament secundari es va saldar amb la separació del servei d’un bon nombre de professionals. Primer va ser la República la que va cessar de forma forçosa els considerats desafectes a la causa republicana i després va ser el franquisme el que va dur a terme una neteja política de gran abast en el si de l’administració educativa. Els dos sedassos ideològics presenten moltes diferències, no solament quant a agents i objectius, sinó també quant al context històric i a la naturalesa de la repressió política i cultural que van desencadenar.

Índex

Índex

AGRADECIMIENTOS

LISTADO DE SIGLAS

ARCHIVOS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN

INTRODUCCIÓN. LA SEGUNDA ENSEÑANZA EN LA GUERRA CIVIL

I. GUERRA Y SEGUNDA ENSEÑANZA EN LA RETAGUARDIA VALENCIANA

1. Antecedentes. La calma que precedió a la tempestad

2. Incremento de la red pública de institutos y llegada masiva de profesorado republicano a Valencia

3. Guerra escolar, ceses de profesores y nueva política educativa en el Ministerio de Instrucción Pública

4. La sindicalización forzosa de la docencia en los años de la guerra

II. PROFESORES REPUBLICANOS, ANTIRREPUBLICANOS Y EN LA ZONA GRIS

1. Profesores antifascistas con conciencia de formar parte de un movimiento transnacional

2. Profesores católicos, nacionalistas, reaccionarios y fascistas transitando el mismo espacio político

3. Profesores derrotistas, saboteadores, espías y hombres de acción en la retaguardia republicana

4. Últimos días de la República y llegada de las fuerzas de ocupación franquistas

III. NUEVO ORDEN Y LIMPIEZA POLÍTICA DEL PROFESORADO DE SEGUNDA ENSEÑANZA EN EL PAÍS VALENCIANO

1. Colaboración de los nuevos poderes locales y provinciales en el arranque de la represión

2. Justicia militar, consejos de guerra y prisiones

3. Depuración de profesores heterodoxos identificados con la anti-España

4. Extorsiones económicas y penas de prisión por acusaciones de responsabilidades políticas y masonería

5. Expurgos e incautaciones. Los profesores y la guerra bibliográfica

6. Supervivientes en el exterior y en el interior del Nuevo Estado

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes hemerográficas

ANEXOS

Cuadros sinópticos

Gráficas

Citació

Ibáñez Tarín, M. [Margarita] (2019). Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil . Republicanos, franquistas y en la "zona gris" en el País Valenciano (1936-1950). Universitat de València.

Ibáñez Tarín, Margarita. Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil . Republicanos, franquistas y en la "zona gris" en el País Valenciano (1936-1950). Universitat de València, 2019.

IBÁÑEZ TARÍN, Margarita. Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil . Republicanos, franquistas y en la "zona gris" en el País Valenciano (1936-1950). Valencia: Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9134-416-2.

Ibáñez Tarín, Margarita. Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil . Republicanos, franquistas y en la "zona gris" en el País Valenciano (1936-1950). Valencia: Universitat de València; 2019. 302 p.

Copiar al portapapeles