Product Documents

La investigación en lexicografía hoy (Volumen II)

Diccionarios bilingües, lingüística y uso del diccionario

Cesáreo Calvo Rigual, Ferran Robles Sabater

ISBN: 978-84-9133-237-4

Matèria: filologia

Submatèries: filologia espanyola

Idioma: castellà

Any ed.: 2019

Enquadernació: rústica

Format: 15 x 21,5 cm.

Pàgines: 362

8,00 €

Sinopsi

Detalles

Aquest volum recull contribucions de prestigiosos especialistes estrangers i nacionals del camp de la lexicografia tant de l’espanyol com del valencià i les altres llengües peninsulars. Es divideix en diversos blocs. El primer inclou articles centrats en la lexicografia històrica de l’espanyol, tant monolingüe com bilingüe, de l’Espanya peninsular i d’Hispanoamèrica. El segon bloc aglutina una sèrie d'estudis sobre altres llengües de la Península ibèrica (portuguès, gallec, asturià, català i el basc en la seua varietat navarresa), mentre que el tercer aborda la reflexió sobre innovacions recents, com els nous formats digitals. Es dedica una secció específica al valencià, amb una descripció detallada del Diccionari Normatiu Valencià i un panorama del món editorial actual en aquesta llengua. Tanca el volum un debat sobre el tema, sempre candent, de la posició epistemològica de la lexicografia.