Els Llibres de la col·lecta del Dret Portugués de València (1464-1512)

María Rosa Muñoz Pomer, Germán Navarro Espinach, David Igual Luis, Concepción Villanueva Morte, eds.

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 74

ISBN: 978-84-9134-425-4

Matèria: història

Submatèries: història medieval, història moderna

Idioma: català

Any ed.: 2019

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 352

28,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

L’any 1462 una nau de mercaders valencians carregada de molts productes va ser assaltada davant les costes de l’actual Algèria per corsaris de Portugal. Res de nou: era habitual al segle XV aquest comportament de pirateria marítima entre països. Retornats a la capital valenciana el propietari i els mariners, reclamaren davant les autoritats del Regne de València que s’exigís una compensació per les pèrdues patides. Habitualment, primer es feia la reclamació a les autoritats reials del país atacant, Portugal, i si hi havia “silenci administratiu”, es podia autoritzar l’embargament de béns de portuguesos a València o, com en aquest cas i després d’un grapat d’anys d’espera, la creació d’un impost especial a tot producte de mercaders de Portugal que arribés a la ciutat. I aquest és l’origen i contingut del manuscrit que s’edita ara, i d’alguna documentació complementària: els llibres de registre de mercaders, naus i productes comercials portuguesos que arribaren a València a finals del segle XV. Una font ben interessant sobre el volum del tràfic comercial, productes, mercaders i navegants de finals de l’edat mitjana entre ambdós països.

Índex

Índex

Estudi introductori

Anàlisi històrica

Criteris de transcripció i edició

Transcripció dels llibres

Bibliografia

COL·LECCIÓ DOCUMENTAL

 1. 1464, agost, 30 – 1465, setembre, 6. València

 2. 1465, agost, 16 – 1466, juliol, 18. València

 3. 1466, agost, 16 – 1467, agost, 16. València

 4. 1468, agost, 16 – 1469, agost, 16. València

 5. 1470, març, 16 – abril, 23. València

 6. 1470, agost, 15 – 1471, abril, 5. València

 7. 1485, gener, 14 – juny, 9. València

 8. 1485, juliol, 11 – 1487, agost, 7. València

 9. 1487, octubre, 29 – 1488, febrer, 20. València

10. 1488, juny, 25 – 1489, maig, 18. València

11. 1489, agost, 11 – 1490, abril, 10. València

12. 1490, novembre, 4 – 1492, abril, 5. València

13. 1492, agost, 2 – 1493, maig, 9. València

14. 1494, juny, 9 – 1496, març, 18. València

15. 1496, abril, 18 – 1497, març, 15. València

16. 1498, febrer, 20 – març, 14. València

17. 1498, novembre, 20 – 1499, març, 17. València

18. 1500, març, 14 – desembre, 15. València

19. 1511, març, 7. València

20. 1512, febrer, 10 – abril, 1. València

Índex antroponímic

Índex toponímic

Índex de matèries

Citació

Igual Luis, D. M. [David: Muñoz Pomer] , M. R. [María Rosa] & Navarro Espinach, G. [Germán] & Villanueva Morte, C. [Concepción ] (eds.) (2019). Els Llibres de la col·lecta del Dret Portugués de València (1464-1512) . Universitat de València.

Igual Luis, David: Muñoz Pomer, María Rosa y Navarro Espinach, Germán y Villanueva Morte, Concepción (eds.). Els Llibres de la col·lecta del Dret Portugués de València (1464-1512) . Universitat de València, 2019.

IGUAL LUIS, David: Muñoz Pomer, María Rosa y NAVARRO ESPINACH, Germán y VILLANUEVA MORTE, Concepción (eds.). Els Llibres de la col·lecta del Dret Portugués de València (1464-1512) . Valencia: Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9134-425-4.

Igual Luis, David: Muñoz Pomer, María Rosa y Navarro Espinach, Germán y Villanueva Morte, Concepción (eds.). Els Llibres de la col·lecta del Dret Portugués de València (1464-1512) . Valencia: Universitat de València; 2019. 352 p.

Copiar al portapapeles