Product Documents

Del llatí al català, 2a edició

Morfosintaxi verbal històrica

Manuel Pérez Saldanya

Col·lecció: Biblioteca Lingüística Catalana, 22

ISBN: 978-84-370-9111-2

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Any ed.: 2013

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 21 cm

Pàgines: 330 pp.

15,00 €

E-book disponible en la teua plataforma digital habitual

Sinopsi

Detalles

En aquest llibre es presenta un exhaustiu estudi sobre els canvis lingüístics produïts en les categories morfosintàctiques del verb des del llatí fins al català actual. El canvi lingüístic es reinterpreta a partir de perspectives i models lingüístics actuals, i s'atorga una especial rellevància als factors i als mecanismes que el justifiquen: la morfologització de regles fonològiques històriques, els principis de naturalitat morfològica, les gramaticalitzacions d'implicatures pragmàtiques, etc. Les solucions del català contemporani es presenten dins el marc general de les llengües romàniques. A més, en aquells casos en què hi ha variació dialectal, s'analitzen tant les formes del català estàndard com les variants d'abast geogràfic més restringit, partint de la idea que la variació diatòpica normalment se superposa a la variació diacrònica i reprodueix un procés històric unitari.

Citació

Pérez Saldanya, M. [Manuel] (2013). Del llatí al català, 2a edició. Morfosintaxi verbal històrica. Universitat de València.

Pérez Saldanya, Manuel. Del llatí al català, 2a edició. Morfosintaxi verbal històrica. Universitat de València, 2013.

PÉREZ SALDANYA, Manuel. Del llatí al català, 2a edició. Morfosintaxi verbal històrica. Valencia: Universitat de València, 2013. ISBN 978-84-370-9111-2.

Pérez Saldanya, Manuel. Del llatí al català, 2a edició. Morfosintaxi verbal històrica. Valencia: Universitat de València; 2013. 330 p.

Copiar al portapapeles