Product Documents

Del llatí al català, 2a edició

Morfosintaxi verbal històrica

Manuel Pérez Saldanya

Col·lecció: Biblioteca Lingüística Catalana, 22

ISBN: 978-84-370-9111-2

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Any ed.: 2013

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 21 cm

Pàgines: 330 pp.

15,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

En aquest llibre es presenta un exhaustiu estudi sobre els canvis lingüístics produïts en les categories morfosintàctiques del verb des del llatí fins al català actual. El canvi lingüístic es reinterpreta a partir de perspectives i models lingüístics actuals, i s'atorga una especial rellevància als factors i als mecanismes que el justifiquen: la morfologització de regles fonològiques històriques, els principis de naturalitat morfològica, les gramaticalitzacions d'implicatures pragmàtiques, etc. Les solucions del català contemporani es presenten dins el marc general de les llengües romàniques. A més, en aquells casos en què hi ha variació dialectal, s'analitzen tant les formes del català estàndard com les variants d'abast geogràfic més restringit, partint de la idea que la variació diatòpica normalment se superposa a la variació diacrònica i reprodueix un procés històric unitari.

Índex

Índex

ÍNDEX

PRESENTACIÓ

1. EL CANVI MORFOSINTÀCTIC

2. LES CONJUGACIONS VERBALS I L’INFINITIU

3. EL TEMA DE PRESENT (I): AL·LOMORFIES EN LA CONSONANT FINAL DEL RADICAL

4. LA CLASSE DELS VERBS VELARITZATS

5. EL TEMA DE PRESENT (II): AL·LOMORFIES EN LA VOCAL DEL RADICAL

6. ELS VERBS INCOATIUS

7. LA CATEGORIA DE PERSONA

8. LES DESINÈNCIES DE PRIMERA PERSONA DEL PRESENT D’INDICATIU

9. LES DESINÈNCIES DEL PRESENT DE SUBJUNTIU

10. L’IMPERATIU I LES PERSONES QUARTA I CINQUENA DELS PRESENTS D’INDICATIU I DE SUBJUNTIU

11. L’IMPERFET D’INDICATIU I LES FORMES NO PERSONALS IMPERFECTIVES

12. LA REESTRUCTURACIÓ DEL SISTEMA DE PERFET: LES PERÍFRASIS PERFECTIVES

13. ELS PRETÈRITS PERFETS SIMPLES I LES FORMES FINITES PERFECTIVES

14. ELS PARTICIPIS

15. EL PRETÈRIT PERFET PERIFRÀSTIC

16. EL FUTUR I EL CONDICIONAL

17. L ’EVOLUCIÓ DELS ESQUEMES CONDICIONALS

BIBLIOGRAFIA

Citació

Pérez Saldanya, M. [Manuel] (2013). Del llatí al català, 2a edició. Morfosintaxi verbal històrica. Universitat de València.

Pérez Saldanya, Manuel. Del llatí al català, 2a edició. Morfosintaxi verbal històrica. Universitat de València, 2013.

PÉREZ SALDANYA, Manuel. Del llatí al català, 2a edició. Morfosintaxi verbal històrica. Valencia: Universitat de València, 2013. ISBN 978-84-370-9111-2.

Pérez Saldanya, Manuel. Del llatí al català, 2a edició. Morfosintaxi verbal històrica. Valencia: Universitat de València; 2013. 330 p.

Copiar al portapapeles