Atles temàtic de la Comunitat Valenciana

Jorge Hermosilla Pla, coord

ISBN: 978-84-9133-500-9

Matèria: geografia

Idioma: català

Any ed.: 2022

Enquadernació: cartoné

Format: 42 x 29,7 cm

Pàgines: 328

40,00 €

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Aquest compendi de 136 representacions cartogràfiques, principalment amb base municipal o comarcal, permet caracteritzar el territori valencià, condicionat per un conjunt de processos històrics i actuals, la manifestació habitual dels quals són els desequilibris i les diferències espacials en matèria de relleu, clima, demografia, agricultura, indústria, turisme, medi ambient, patrimoni cultural, història i organització del territori, entre altres. L’obra inclou, a més, textos i comentaris redactats per 62 experts en aquestes matèries, cosa que afavoreix la comprensió dels mapes i els dota d’un valor afegit. En definitiva, s’hi tracta de descriure i interpretar els processos que caracteritzen el territori valencià en l’actualitat des d’una perspectiva pluridisciplinària, científica i divulgativa.

Índex

Índex

I L’ESCENARI FÍSIC: ON ES REALITZEN LES ACTIVITATS DELS VALENCIANS

1. Relleu i Geomorfologia

2. Temperatura mitjana anual en el període 1948-2011

3. Variació per al període 1948-2011 de la temperatura mitjana de

4. Variació per al període 1948-2011 de la temperatura mitjana de gener

5. Precipitació mitjana anual

6. Diversitat climàtica a la Comunitat Valenciana: Climes regionals

7. Hidrografia

8. Estat global representatiu de les masses d’aigua subterrània. Pla Hidrològic 2015-2020

9. Recursos forestals

10. Formacions forestals

11. Períodes Geològics

12. Erosió actual

13. Erosió potencial

 

II LA CONFIGURACIÓ DEL TERRITORI VALENCIÀ: L’ACTUAL ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

1. Divisió Comarcal i Municipal

2. Població Municipal. 2021

3. Mancomunitats de la CV

4. Xarxa bàsica de carreteres

5. Xarxa de ferrocarril

6. Prehistòria antiga i Art rupestre de l’Arc Mediterrani

7. Prehistòria recent

8. Jaciments ibèrics

9. L’època Romana

10. Organització territorial islàmica cap al 1220 en la demarcació actual

11. Governacions Forals del Regne de València. 1304-1707

12. Reialencs i Senyories en el Regne de València. Segle XV

13. Corregiments Borbònics de la Comunitat Valenciana. 1707-1833

14. Divisió provincial de la Comunitat Valenciana de Javier de Burgos. 1833

15. Partits Judicials de la Comunitat Valenciana. 1833-1851

 

III LA COMUNITAT VALENCIANA I EL SEU LLOC EN L’ESCENARI MUNDIAL

1. La Comunitat Valenciana en l’entorn autonòmic d’Espanya

2. La Comunitat Valenciana a l’entorn de la Unió Europea

3. El relleu de la Comunitat Valenciana en l’entorn mediterrani

4. La Comunitat Valenciana i el trànsit aeroportuari en la conca mediterrànea

5. La Comunitat Valenciana i el trànsit portuari en la conca mediterrànea

6. La Comunitat Valenciana en l’eix mediterrani. Ferrocarril

7. La latitud geogràfica de la Comunitat Valenciana en el context mundial

8. La longitud geogràfica de la Comunitat Valenciana en el context mundial

 

IV LA POBLACIÓ VALENCIANA. UNA SOCIETAT MODERNA. UNA DEMOGRAFIA DE TERRITORI DESENVOLUPAT

1. Edat mitjana comarcal

2. Taxa bruta de natalitat

3. Taxa bruta de mortalitat

4. Taxa global de fecunditat

5. Índex d’envelliment

6. Taxa de dependència

7. Creixement vegetatiu

8. Saldo migratori

9. Creixement real de la població

10. Municipis en funció del volum demogràfic

11. Densitat de població

12. Municipis AVANT i municipis amb pèrdua de població. 2001-2020

13. Evolució de la població. 2001-2020

14. Nivell d’estudis

15. Contractes laborals per nivell formatiu

16. Demandants d’ocupació per nivell formatiu

 

V EL TERRITORI VALENCIÀ I ELS SEUS USOS DEL SÒL: UN MOSAIC

1. Usos del sòl

2. Capacitat agrològica

3. Zonificació dels principals cultius valencians

4. Distribució de la garrofera

5. Distribució de l’ametler

6. Distribució de l’olivera

7. Distribució dels cereals

8. Distribució de la vinya

9. Distribució de l’arrossar

10. Distribució dels cítrics

11. Distribució del caqui, cirerer magraner, nispro i palmera

12. Distribució de les hortalisses

13. Principals cultius. 2015

14. Captures pesqueres desembarcades en els ports

15. Distribució dels caps de bestiar

 

VI LA INDÚSTRIA VALENCIANA

1. Producció agrícola i industrial a principis del segle XVII en el territori valencià segons Gaspar Escolano, 1610

2. La indústria valenciana a la fi del segle XVIII. Cens de Floridablanca, 1787

3. Localització industrial i especialització. 1930

4. Nombre d’empreses inscrites a la Seguretat Social en el sector industrial. 2020

5. Superfície industrial en la Comunitat Valenciana

6. Treballadors/es industrials afiliats a la Seguretat Social

7. Quocient de localització en el sector industrial

8. Treballadors/es afiliats a la Seguretat Social en el sector de l’automòbil

9. Treballadors/es afiliats a la Seguretat Social en la indústria ceràmica

10. Treballadors/es afiliats a la Seguretat Social en la indústria del calçat

11. Treballadors/es afiliats a la Seguretat Social a la indústria del calçat

12. Treballadors/es afiliats a la Seguretat Social en la indústria agroalimentària

13. Treballadors/es afiliats a la Seguretat Social en la indústria del metall

14. Treballadors/es afiliats a la Seguretat Social en la indústria química

15. Polígons i zones industrials

 

VII L’ACTIVITAT TURÍSTICA

1. Béns d’Interés Cultural i Béns de Rellevància Local

2. Festes reconegudes per l’Administració de l’Estat i Festes d’Interés Turístic

3. Fires i jornades gastronòmiques

4. Places d’allotjament de turisme litoral

5. Places d’allotjament de turisme d’interior

6. Municipis turístics

7. La Comunitat Valenciana com a destinació turística per als espanyols

8. La Comunitat Valenciana, destí de turistes estrangers

 

VIII ACTIVITATS COMERCIALS I ECONÒMIQUES

1. Dinamisme econòmic valencià 2013-2019

2. Àrees Funcionals Comercials

3. Centres Comercials i Hipermercats

4. Supermercats de la Comunitat Valenciana

5. Els mercats fixos

6. Mercats ambulants setmanals generalistes i temàtics

7. Cooperatives agroalimentàries

8. Cooperatives de la Comunitat Valenciana

9. Les importacions valencianes

10. Les exportacions valencianes

 

IX SERVEIS PÚBLICS

1. L’educació primària i secundària

2. La Formació Professional

3. Els Serveis de la Seguretat Ciutadana: Policia Nacional i Guàrdia Civil

4. Hospitals i departaments de salut

5. Els serveis de telecomunicacions

6. Museus i col·leccions museogràfiques permanents

7. Jutjats i Partits Judicials

8. Dotació de serveis per a persones majors: centres de dia i residències

 

X INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ

1. Universitats i centres R+D+i

2. Territoris de la Innovació valenciana

3. Xarxa d’Instituts Tecnològics

4. La innovació territorial

 

XI CULTURA I PATRIMONI

1. Béns d’Interès Cultural

2. Béns de Rellevància Local

3. Monuments Nacionals i Béns d’Interès Cultural

4. Festes del territori valencià amb reconeixement oficial de l’Estat, d’interès turístic o patrimonial

5. Festes de reconeixement oficial per la Generalitat Valenciana

6. Festes profanes del territori valencià: les Falles i els Moros i Cristians

 

XII LLENGUA VALENCIANA

1. Ús i coneixement del valencià

2. Les llengües i dialectes de la Comunitat Valenciana

 

XIII MEDI AMBIENT

1. Incendis forestals 1994-2019

2. Parcs Naturals Valencians

3. Llocs d’Interès Comunitari LIC, ZEC i Zones d’Especial Protecció d’Ocells ZEPA

4. Zones humides i aiguamolls RAMSAR

5. Paisatges i Corredors fluvials

6. Arbres monumentals

7. Localització dels PORN i PRUG

8. Medi Ambient en el territori valencià: la gestió dels residus

9. Canvi registrat en les temperatures: El canvi climàtic

10. Medi Ambient en el territori valencià: Energies Renovables

11. Medi Ambient en el territori valencià: Banderes Blaves

 

XIV TERRITORIS VULNERABLES

1. Perillositat d’inundació en la Comunitat Valenciana

2. La vulnerabilitat i la sismicitat en la Comunitat Valenciana

3. Erosió actual i Incendis forestals en la Comunitat Valenciana

 

XV PAISATGES VALENCIANS

1. Els Paisatges de Rellevància Regional de la Comunitat Valenciana

2. Paisatges Turístics Valencians: una selecció d’excel·lència

Citació

Hermosilla Pla, J. [Jorge ] (coord.) (2022). Atles temàtic de la Comunitat Valenciana. Universitat de València.

Hermosilla Pla, Jorge (coord.). Atles temàtic de la Comunitat Valenciana. Universitat de València, 2022.

HERMOSILLA PLA, Jorge (coord.). Atles temàtic de la Comunitat Valenciana. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-9133-500-9.

Hermosilla Pla, Jorge (coord.). Atles temàtic de la Comunitat Valenciana. Valencia: Universitat de València; 2022. 328 p.

Copiar al portapapeles