Product Documents

Ad detrimentum Yspanie

La conquesta de Turtusa i la formació de la societat feudal (1148-1200)

Antoni Virgili

Col·lecció: Oberta, 59

ISBN: 978-84-370-5140-6

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Coeditor: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona

Any ed.: 2001

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 23 cm

Pàgines: 262 pp.

16,00 €

Sinopsi

Detalles

La conquesta de Tortosa (juny-desembre de 1148) fou la primera campanya d'una vasta operació militar coordinada per Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, amb la intervenció destacada de la república de Gènova, i de magnats, bisbes, ordes militars i destacaments croats. L'acció s'inscriu en la dinàmica d'expansió de l'ordre feudal inspirada i fomentada des del papat (croada), i executada a través d'un complex i eficaç exercici militar que converteix l'espai conquerit en una colònia: un lloc de liquidació i exclusió dels vençuts, de repartiment de botí, de creació i proveïment de la seu episcopal, de desplaçament de persones, d'imposició de plantes, llavors i bestiar, de captura de renda. El llibre vol explicar aquesta experiència colonial, l'èxit de la qual suposà el precedent immediat de les grans conquestes de la centúria següent.

Índex

Índex

ÍNDEX
Pròleg, per Miquel Barceló
Agraïments
INTRODUCCIÓ
Objectius i abast
Les fonts
I. DE TURTUŠA A TORTOSA
1. ATACS I SETGES SOBRE T5URTŪŠA ABANS DE 1148
1.1 Els atacs francs
1.2 Les ofensives des de Barcelona
1.3 L’hegemonia andalusina
1.4 El predomini feudal: mercenaris i pàries (1010-1090)
1.5 Els projectes de Ramon Berenguer III
2. RAMON BERENGUER IV I LA CAMPANYA DEFINITIVA
2.1 L’església i la croada sobre Turtuša
2.2 La composició de l’exèrcit feudal
2.2.1 L’host comtal
2.2.2 L’aliança amb el Comú de Gènova
2.2.3 La contribució dels ordes militars
2.2.4 Altres aliats
2.3 L’atac i les estratègies del setge
2.4 La capitulació
2.4.1 El document de capitulació
2.4.2 Les condicions
II. EL REPARTIMENT
1. EL COMÚ DE GÈNOVA
2. ELS ORDES MILITARS
2.1 L’orde del Temple
2.2 L’orde de l’Hospital
3. GUILLEM RAMON DE MONTCADA.
4. EL REPARTIMENT DE LA PORCIÓ COMTAL
4.1 Conjunts espacials disseminats: els honores
4.2 Els grans conjunts espacials
5. REPARTIMENT I TERRITORI
III. ALJAMES, EIXÀRICS I CAPTIUS. ELS ANDALUSINS DINS L’ORDRE FEUDAL
1. TURTUŠA A LA VETLLA DE LA CONQUESTA
2. L’IMPACTE DE LA CONQUESTA
2.1 La confiscació d’immobles
2.2 Les limitacions al culte
2.3 Andalusins sota feudals
2.3.1 Els eixàrics
2.3.2 Els captius
2.4 La pressió de la renda i les taxes
3. L’ALJAMA DE TORTOSA
IV. LA FORMACIÓ DE LES SENYORIES FEUDALS
1. EL DOMINI DE LA CATEDRAL DE TORTOSA
1.1 Els privilegis comtals i reials
1.2 Les transferències privades
2. EL DOMINI DE LA COMANDA DEL TEMPLE DE TORTOSA
2.1 Privilegis comtals i reials
2.2 Les transferències privades
3. LA SENYORIA DE L’ORDE DE L’HOSPITAL
4. SANTES CREUS I POBLET A TORTOSA
4.1 El patrimoni de Santes Creus
4.2 El patrimoni de Poblet
5. EXCEPTIS MILITIBUS ET SANCTIS. TRANSACCIONS D’IMMOBLES
5.1 Comprar i vendre
5.2 Les penyores
5.3 Multa miseria et gravissima paupertate
5.4 Propter debita quod debebat
5.5 Vídues i orfes
5.6 Preus, moneda i monedes
6. UN CIRCUÏT TANCAT
V. L’ARTICULACIÓ DE LA CLASSE FEUDAL, LA RENDA I ELS PAGESOS
1. LES DONACIONS A CENS I LA PAGESIA
1.1 Natura i volum de la renda
2. JURISDICCIÓ, MONOPOLIS I DRETS ECLESIÀSTICS
3. AGENTS I INSTITUCIONS DE LA SENYORIA FEUDAL
3.1 Els batlles
3.2 Els òrgans d’administració de justícia.
4. CONTROVÈRSIES I ENFRONTAMENTS FEUDALS
4.1 La catedral i l’orde del Temple
4.2 La catedral i l’orde de l’Hospital
4.3 Els ordes del Temple i de Sant Joan de Jerusalem
4.4 Els Montcada i els altres senyors
5. AD PLANTANDUM. DISCIPLINAR EL TREBALL
VI. L’ORGANITZACIÓ I EXPLOTACIÓ DE L’ESPAI AGRARI
1. L’ORDENACIÓ DE L’ESPAI, ASSENTAMENTS I ÀREES DE CONREU
2. ALGUNS TOPÒNIMS
3. PESOS I MESURES DE SUPERFÍCIE
4. L ES PARCEL·LES I ELS CONREUS
5. AIGUA I INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES
5.1 Sèquies i canals
5.2 Pous i sínies
5.3 Les aigües i els molins
VII. RECAPITULACIÓ. LA FORMACIÓ D’UNA SOCIETAT COLONIAL
SIGLES, FONTS I BIBLIOGRAFIA
APÈNDIXS

Citació

Virgili Colet, A. [Antoni] (2001). Ad detrimentum Yspanie. La conquesta de Turtusa i la formació de la societat feudal (1148-1200). Universitat de València.

Virgili Colet, Antoni. Ad detrimentum Yspanie. La conquesta de Turtusa i la formació de la societat feudal (1148-1200). Universitat de València, 2001.

VIRGILI COLET, Antoni. Ad detrimentum Yspanie. La conquesta de Turtusa i la formació de la societat feudal (1148-1200). Valencia: Universitat de València, 2001. ISBN 978-84-370-5140-6.

Virgili Colet, Antoni. Ad detrimentum Yspanie. La conquesta de Turtusa i la formació de la societat feudal (1148-1200). Valencia: Universitat de València; 2001. 262 p.

Copiar al portapapeles