Llibre

Elements 21 a 30 de un total de 62

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 • Joan Binimelis: Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles

  Escrit per l'eclesiàstic Joan Binimelis (1538/9-1616), aquest volum constitueix la primera edició crítica del Llibre V de la Història general del Regne de Mallorca en la versió catalana que, com és sabut, és l'original. Dedicada a la descripció geogràfica de Mallorca, aquesta part manté l'interès avui dia, per la modernitat del seu plantejament així com per la diversitat dels aspectes que tracta. Saber més
 • Diplomatari de la Unió del Regne de València (1347-1349)

  La guerra de la Unió ha estat un dels episodis pitjors coneguts de la història del regne de València. La col.lecció documental que ara es publica, recull de 184 peces del segment cronològic entre els anys 1345 i 1356. Es tracta d'una recerca pionera que establí el caràcter propi d'aquest moviment polític, el de major gravetat al País Valencià medieval. Saber més
 • Cartes comercials i lletres de canvi de Francés Crespo, mercader valencià (1585-1601)

  Aquest volum recull el registre de cartes i lletres de canvi enviades pel mercader valencià Francés Crespo. Es tracta d'un manuscrit de 209 fulls, que inclouen cartes mercantils de tipologia diversa ordenades cronològicament des de l'any 1585 fins al 1601. Una bona base, doncs, per endinsar-se en el món familiar i en els afers professionals dels mercaders de l'època moderna. Saber més
  22,00 €

  Veure els detalls

 • Documents de la pintura valenciana medieval i moderna. IV

  A l'inici de l'any 1413 la ciutat de València començava les gestions per a l'organització de l'entrada triomfal de Ferran d'Antequera com a rei acabat d'entronitzar arran del Compromís de Casp. Conservat a l'Arxiu Municipal de València, aquest volum recull la transcripció del llibre de comptes, que presenta una ordenació senzilla però minuciosa de les despeses d'aquesta celebració. Saber més
  40,00 €

  Veure els detalls

 • Col·lecció documental de la Cancelleria de la Corona d'Aragó

  Aquest volum recull una selecció representativa de lletres reials i de documents de caràcter diplomàtic en llengua catalana continguts en la sèrie de registres de la Cancelleria de l'Arxiu de la Corona d'Aragó o Arxiu Reial de Barcelona. Els textos corresponen a un segment temporal que arranca a les acaballes del segle XIII fins a al primer quart del segle XV. Saber més
 • Els registres notarials de Miquel Llagària

  Aquest volum conté la documentació generada pel notari Miquel Llagària, una activitat que es prolongà des de la dècada de 1540 fins a l'any 1561. Procedent de Xàtiva, s'establí a Sueca, una comunitat rural de l'orde de Montesa que vivia un moment d'expansió agrària. A través d'aquestes actes es pot seguir la vida quotidiana d'una població formada sobretot per llauradors. Saber més
 • Les Gesta Comitum Barchinonensium (versió primitiva), la Brevis Historia i altres textos de Ripoll

  Aquesta obra constitueix una fita de la historiografia catalana, la primera crònica que descriu la història de la dinastia comtal de Barcelona, començant pels seus orígens mítics amb Guifré el Pilós i continuant de manera més documentada amb els comtes barcelonins i reis d'Aragó. L'edició es complementa amb altres textos historiogràfics vinculats a Ripoll. Saber més
  20,00 €

  Veure els detalls

 • Els annals de la família rivipullense i les genealogies de Pallars-Ribagorça

  Les sèries d'annals de la família rivipullense són les més antigues, entre els annals conservats, que es van redactar a Catalunya. Aquesta edició inclou els Annals de Ripoll I i II, els de Roda, els de Tortosa i els de Marsella. Així mateix, s'editen en aquesta obra un conjunt de genealogies del Pallars-Ribagorça relatives a la família comtal i als bisbes d'aquest territori. Saber més
  20,00 €

  Veure els detalls

 • Pere Joan Porcar: coses evengudes en la ciutat y regne de València

  Entre la prosa memorialista escrita en català durant l'Època Moderna, el «Dietari» de mossèn Pere Joan Porcar té un lloc rellevant, tant pel seu abast cronològic -unes quatre dècades a cavall dels segles XVI i XVII-- i les informacions que aporta sobre les vicissituds històriques de la ciutat i el regne, com per les dades que forneix sobre la llengua emprada aleshores. Saber més
 • Llibre de la Cort del Justícia d'Alcoi (1263-1265)

  Aquest manuscrit és un esborrany on es registraven els clams, abans de passar-se a net al llibre de la cort del justícia. És a dir, les demandes, denúncies, querelles o reclamacions judicials que es presentaven davant aquest magistrat local, així com altres testimonis i declaracions que documenten la vida quotidiana d'una vila de colonització com l'Alcoi del segle XIII. Saber més
  18,00 €

  Veure els detalls

Elements 21 a 30 de un total de 62

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5