Llibre

Elements 41 a 50 de un total de 62

per pàgina

Pàgina:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 • Diplomatari de la Unió del Regne de València (1347-1349)

  La guerra de la Unió ha estat un dels episodis pitjors coneguts de la història del regne de València. La col.lecció documental que ara es publica, recull de 184 peces del segment cronològic entre els anys 1345 i 1356. Es tracta d'una recerca pionera que establí el caràcter propi d'aquest moviment polític, el de major gravetat al País Valencià medieval. Saber més
 • Joan Binimelis: Descripció particular de l'illa de Mallorca e viles

  Escrit per l'eclesiàstic Joan Binimelis (1538/9-1616), aquest volum constitueix la primera edició crítica del Llibre V de la Història general del Regne de Mallorca en la versió catalana que, com és sabut, és l'original. Dedicada a la descripció geogràfica de Mallorca, aquesta part manté l'interès avui dia, per la modernitat del seu plantejament així com per la diversitat dels aspectes que tracta. Saber més
 • Sexe i violència en la Corona d'Aragó

  L'Arxiu de la Corona d'Aragó conserva centenars de plets que van recaure en la jurisdicció reial durant els segles XIV i XV. Aquest volum selecciona una àmplia mostra de delictes sexuals i d'altres crims. La tria valora el seu interès històric i narratiu perquè els fets i els seus protagonistes apareixen ben caracteritzats i és possible aproximar-se al seu retrat psicològic. Saber més
 • Llibre d'actes del Consell i jurats de la vila d'Alzira (1388-1397)

  Aquesta edició de fonts documentals és un instrument que permet visualitzar i “llegir” aquells documents administratius produïts per la primera institució d’una població, la del govern local. Les actes del consell municipal d’Alzira ací editades, els seus originals que es custodien en l’Arxiu Municipal d’Alzira, no deixen de ser, un element que dóna identitat a la població que viu a Alzira. Saber més
  21,00 €

  Veure els detalls

 • Els llibres de Consells de la vila de Castelló I (1374-1383)

  En aquest volum comença la sèrie amb els quatre primers llibres de consells conservats a l’Arxiu Municipal de Castelló, corresponents als exercicis de 1374-1375, 1378-1379, 1380-1381 i 1382-1383. El projecte té l’objectiu de publicar en volums successius els registres de consell de la vila de Castelló corresponents al període medieval. Saber més
  28,50 €

  Veure els detalls

 • Documentació medieval de les baronies de Bunyol, Xiva i Xestalgar (1238-1344)

  El marc de referència geogràfic d'aquests textos és una zona a ponent de la ciutat de València i de la comarca de l’Horta. Territori fins ara inexplorat i pràcticament desconegut entre els estudis medievals del regne de València. El recull inclou documents provinents de l'Arxiu Reial de la Corona d'Aragó a Barcelona i de l'Arxiu de la Catedral de València i l'Arxiu del Regne de València. Saber més
 • Liber ordinum de la diòcesi de València (1463-1479)

  El manuscrit que s’edita correspon a un ‘Liber Ordinum’ del bisbat de València en temps de Roderic de Borja com a titular d’aquesta diòcesi en la segona meitat del segle XV. Aquests llibres recullen les ordenacions de clergues fetes pel bisbe i en cadascuna s’inclouen dades concretes sobre els ordenats i el ministre de l’ordenació, sobre el tipus d’orde, lloc i temps, i sobre les condicions requerides als aspirants. Saber més
 • Crònica i memòria. Textos històrics de Martí de Viciana el Vell

  El llibre recull una sèrie de materials i documents de tipus historicista sobre els regnes i la dinastia de la Corona d’Aragó des dels temps carolingis fins als temps d’Alfons el Magnànim, en què pren més la forma de dietari sobre la ciutat i regne de València. El manuscrit fou aplegat al segle XV per Martí Viciana el Vell, avi del cronista Martí de Viciana, probablement amb la intenció de reunir informació diversa. Saber més
 • Els llibres de Consells de la vila de Castelló II

  Aquest volum és la segona aportació al projecte d’edició de les actes municipals o llibres de consells de la ciutat de Castelló a l’època baixmedieval i comprèn els manuscrits conservats dels exercicis de 1384-1385, 1385-1386, 1386-1387 i 1389-1390. El contingut es divideix en dues parts: les actes municipals de cada sessió i la comptabilitat dels pagaments fets pels jurats de la vila durant l’any del seu govern. Saber més
  28,50 €

  Veure els detalls

 • Els llibres de Consells de la vila de Castelló III

  Aquest volum és la tercera aportació al projecte d’edició de les actes municipals o llibres de consells de la ciutat de Castelló de l’època baixmedieval i comprèn els manuscrits conservats dels exercicis de 1391-1392, 1392-1393, 1400-1401 i 1403-1404. Com en altres actes municipals, el contingut recull dos aspectes diferents: primer consten les actes de cada any de govern, i posteriorment s’inclou la comptabilitat dels pagaments fets pels jurats en el mateix període. Saber més

Elements 41 a 50 de un total de 62

per pàgina

Pàgina:
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7