Enllaços

Institut Ramon Llull
Publica la revista Transfer, on s’hi troben traduïts a l’anglès diversos articles apareguts prèviament a L’Espill

Traces
Base de dades de llengua i literatura catalana. Recull de manera sistemàtica els continguts apareguts en llibres i publicacions de l’àmbit lingüístic català, també de L’Espill

Eurozine
El gran portal de revistes culturals d’Europa, del qual és membre L’Espill. Dóna compte regularment dels sumaris (en català i anglès) de la revista i inclou alguns articles traduïts a l’anglès