La comunicación y sus cambios. De los orígenes al móvil

Miquel de Moragas Spà

Col·lecció: Aldea Global, 44

ISBN: 978-84-9134-945-7

Matèria: filologia

Submatèries: comunicaciò i traducció

Idioma: castellà

Coeditor: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat Pompeu Fabra

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 208

19,50 €

E-book disponible en la teua plataforma digital habitual

Sinopsi

Detalles

Amb la finalitat de desxifrar les lògiques més profundes de les relacions entre els llenguatges, les tecnologies i el pensament, es proposa una interpretació de les funcions socials de la comunicació vista des de l’òptica de les transformacions (no sols les tecnològiques) que han esdevingut al llarg d’història: especialment en el segle XIX, amb els invents de llum i so; en el XX, amb els mitjans de comunicació, i en el XXI, amb la plena expansió d’internet, però també es fa referència, de manera introductòria i panoràmica, als grans antecedents dels canvis en l’antiguitat. Les persones que van veure nàixer la televisió podran reconèixer l’evolució que han viscut; les que han nascut amb internet podran identificar les diferències entre la comunicació de la societat actual i la de les anteriors generacions, i comprovar que les innovacions en aquest camp no són coses del present, per bé que ara es produïsquen de manera més accelerada. La pregunta fonamental és la següent: fins a quin punt i de quina manera els canvis en els instruments emprats per a comunicar-nos (escriptura, impremta, imatge fixa i mòbil, digitalització, realitat virtual) influeixen en el pensament humà, en la cultura, en l’organització social i en la democràcia.

Índex

Índex

0. Introducción. Este libro y sus lectores

1. Cambios en la comunicación. Tipología y aceleración

1.1. Aceleración y tipología de los cambios

1.2. Cambios disruptivos que afectan al sistema social

1.3. Cambios evolutivos, reorganización del sistema

1.4. Cambios de sustitución y cambios de complementariedad

1.5. Cambios pragmáticos. ¿Hacer las mismas cosas de otra manera?

2. Los antecedentes remotos. De las primeras escrituras a la imprenta

2.1. Cambios en la antigüedad. De la escritura cuneiforme al pergamino

2.2. La comunicación y la escritura en el medievo

2.3. La imprenta de Gutenberg. Reproductibilidad y difusión de ideas

3. De la prensa artesanal a la prensa de masas

3.1. Antecedentes de la prensa de masas. De los legajos a la información periódica

3.2. Innovaciones técnicas y nuevos formatos de la prensa

3.3. Las imágenes en diarios y revistas. De la xilografía al fotorreportaje

3.4. Evolución de la publicidad y los anuncios en la prensa

3.5. La aparición del quiosco

3.6. La prensa, producto industrial y medio ideológico

4. Señales, luz y sonido. Inventos del siglo xix

4.1. El telégrafo. Inicio de las telecomunicaciones

4.2. El teléfono. Sistema interactivo de voz

4.3. Las primeras reproducciones del sonido. Fonógrafo, gramófono y radio sin hilos

4.4. La fotografía. De experimento fotoquímico a medio social

4.5. El cinematógrafo y los orígenes del cine

5. Nuevos medios y cultura de masas en el siglo xx

5.1. El cine. Arte y espectáculo popular

5.2. La radio como medio de comunicación de masas

5.3. Los orígenes de la televisión (1920–1950)

5.4. El sistema de medios en la segunda mitad del siglo xx

5.5. La publicidad. Del cartel al anuncio televisivo

6. La telemática. La etapa preinternet (1980–1996)

6.1. La electrónica de consumo y los nuevos equipos de comunicación

6.2. Ofimática avanzada. Fotocopia, fax y fin de la máquina de escribir

6.3. Inicios de la telemática. El teletexto y el videotexto

6.4. El teléfono antes de ser inteligente

6.5. Las telecomunicaciones y los nuevos espacios de comunicación

7. La irrupción de internet (1969–1996)

7.1. Los antecedentes. De Arpanet a la World Wide Web

7.2. Internet y nuevos medios

8. Los medios en el siglo xxi

8.1. La renovación digital de los equipos de comunicación

8.2. Adaptación de los medios a la era de internet

9. La nueva esfera internet. Plataformas y redes

9.1. Etapas en la evolución de internet. Hitos más relevantes

9.2. Las componentes de la esfera internet

9.3. La publicidad en la esfera internet, del anuncio al clic

9.4. Nuevos lenguajes en los medios digitales

9.5. La vigencia de las políticas de comunicación

10. La pandemia de 2020–2021. Primeros efectos sobre la comunicación

Bibliografía

Citació

de Moragas Spà, M. [Miquel] (2022). La comunicación y sus cambios. De los orígenes al móvil. Universitat de València.

de Moragas Spà, Miquel. La comunicación y sus cambios. De los orígenes al móvil. Universitat de València, 2022.

DE MORAGAS SPÀ, Miquel. La comunicación y sus cambios. De los orígenes al móvil. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-9134-945-7.

de Moragas Spà, Miquel. La comunicación y sus cambios. De los orígenes al móvil. Valencia: Universitat de València; 2022. 208 p.

Copiar al portapapeles