Innovación social y desarrollo territorial

Estudio de casos en áreas rurales de España y Escocia

Néstor Vercher Savall

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 38

ISBN: 978-84-9133-458-3

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 240

15,50 €

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

La innovació social amplia els paradigmes contemporanis de desenvolupament territorial en àrees rurals, definint les dinàmiques de transformació de les relacions socials com a innovació, en lloc de ser únicament un mitjà per introduir innovacions a les comunitats locals. A través de la reconfiguració de les relacions socials, les comunitats rurals conceben noves iniciatives que construeixen capital social i cultural, fet que els permet adaptar-se als canvis externs i a ser més resilients. Aquest treball està motivat per dos aspectes principals: a) la necessitat de millorar la categorització de la innovació social des d’una perspectiva territorial; i b) la necessitat de considerar la innovació social específicament en territoris rurals. L’estat de la qüestió es defineix en dos blocs teòrics (desenvolupament territorial i innovació social). Tots dos es combinen en un tercer bloc aplicat a territoris rurals. La principal pregunta d’investigació que ens acompanya al llarg de tota la recerca és: quins elements són clau en l’emergència i el desenvolupament de la innovació social en territoris rurals? Per resoldre aquest interrogant, l’estudi dissenya un marc analític (TerriSI) que permet identificar els elements principals que intervenen en la innovació social. TerriSI s’aplica a tres iniciatives en dues àrees d’estudi (Eivissa-Formentera, a Espanya; i la comarca de Birse, a Escòcia). La investigació continua amb una caracterització en profunditat de cada iniciativa, assenyalant el context de la innovació, les necessitats i oportunitats que atén, els desencadenants, els actors involucrats, les principals reconfiguracions de les relacions socials, les pràctiques i resultats tangibles, així com els efectes i processos d’aprenentatge. A tall de cloenda, s’assenyalen diversos elements clau en l’emergència i el desenvolupament de la innovació social en àrees rurals.

Índex

Índex

CONTENIDOS

 

PARTE I. INTRODUCCIÓN

1 HACIA UNA RECONCEPTUALIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL AVANCE

DEL ENFOQUE TERRITORIAL DEL DESARROLLO RURAL

2 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. ALGUNOS

INTERROGANTES DE PARTIDA

 

PARTE II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1 EL ENFOQUE TERRITORIAL DEL DESARROLLO

2 INNOVACIÓN SOCIAL Y TERRITORIO

2.1 La noción de innovación

2.2 La evolución del pensamiento económico y territorial de la innovación

2.3 La innovación social desde el desarrollo territorial

3 ENFOQUE TERRITORIAL E INNOVACIÓN SOCIAL EN ÁREAS RURALES

3.1 El interés por los territorios rurales

3.2 El papel de la innovación social en el desarrollo rural

 

PARTE III. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

2 MARCO ANALÍTICO: INNOVACIÓN SOCIAL TERRITORIAL (TERRISI)

2.1 Definición operativa de innovación social

2.2 Necesidades y oportunidades territoriales

2.3 Desencadenantes

2.4 Contexto

2.5 Actores

2.6 Reconfiguración de las relaciones sociales

2.7 Prácticas y resultados tangibles (producto)

2.8 Efectos: Resultados intangibles (impacto) y procesos de aprendizaje

3 MÉTODO Y DATOS

3.1 Enfoque metodológico

3.2 Casos de estudio y fases de implementación

3.4 Recogida de datos

3.5 Análisis de los datos

 

PARTE IV. RESULTADOS

1 INTRODUCCIÓN A LAS ÁREAS DE ESTUDIO

1.1 Illes Pitiüses (Eivissa y Formentera): Un territorio rural bajo presión urbana

1.2 La comarca de Birse (Birse parish)

2 ECOFEIXES (EIVISSA)

2.1 Contexto

2.2 Necesidades y oportunidades territoriales

2.3 Desencadenantes

2.4 Actores internos

2.5 Actores externos

2.6 Reconfiguraciones en las relaciones sociales: redes

2.7 Reconfiguraciones en las relaciones sociales: actitudes

2.8 Reconfiguraciones en las relaciones sociales: gobernanza

2.9 Prácticas y resultados tangibles (producto)

2.10 Efectos

3 COOPERATIVA DEL CAMP (FORMENTERA)

3.1 Contexto

3.2 Necesidades y oportunidades territoriales

3.3 Desencadenantes

3.4 Actores internos

3.5 Actores externos

3.6 Reconfiguraciones en las relaciones sociales: redes

3.7 Reconfiguraciones en las relaciones sociales: actitudes

3.8 Reconfiguraciones en las relaciones sociales: gobernanza

3.9 Prácticas y resultados tangibles (producto)

3.10 Efectos

4 BIRSE COMMUNITY TRUST (ESCOCIA)

4.1 Contexto

4.2 Necesidades y oportunidades territoriales

4.3 Desencadenantes

4.4 Actores internos

4.5 Actores externos

4.6 Reconfiguraciones en las relaciones sociales: redes

4.7 Reconfiguraciones en las relaciones sociales: actitudes

4.8 Reconfiguraciones en las relaciones sociales: gobernanza

4.9 Prácticas y resultados tangibles (producto)

4.10 Efectos

 

PARTE V. CONCLUSIONES

1 PRINCIPAL CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Combinar necesidades (problemas) y oportunidades

1.2 Dotación de capital territorial

1.3 Incorporación de actores públicos en la escala local

1.4 Incorporación de actores facilitadores locales, actores neutrales y una lógica intermedia

1.5 Construcción de liderazgos colectivos “fuertes”

2 ORIENTACIONES PARA APOYAR LA INNOVACIÓN SOCIAL EN ÁREAS RURALES

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

ÍNDICE DE TABLAS

 

ÍNDICE DE FIGURAS

 

ÍNDICE DE MAPAS

 

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

Citació

Vercher Savall, N. [Néstor] (2022). Innovación social y desarrollo territorial. Estudio de casos en áreas rurales de España y Escocia. Universitat de València.

Vercher Savall, Néstor. Innovación social y desarrollo territorial. Estudio de casos en áreas rurales de España y Escocia. Universitat de València, 2022.

VERCHER SAVALL, Néstor. Innovación social y desarrollo territorial. Estudio de casos en áreas rurales de España y Escocia. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-9133-458-3.

Vercher Savall, Néstor. Innovación social y desarrollo territorial. Estudio de casos en áreas rurales de España y Escocia. Valencia: Universitat de València; 2022. 240 p.

Copiar al portapapeles