Hitchcock: imágenes entre líneas

Elisa María Martínez Martínez

Col·lecció: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans, 74

ISBN: 978-84-370-8105-2

Matèria: filologia

Submatèries: comunicaciò i traducció, fiologia anglogermànica

Idioma: castellà

Any ed.: 2011

Format: 17 x 23 cm.

Pàgines: 256 pp.

18,00 €

E-book disponible en la teua plataforma digital habitual

Sinopsi

Detalles

Aquest volum estudia com es construeix la imatge en moviment dins de l'univers fílmic de Hitchcock, des de la interacció paraula-imatge en el guió fins a la composició dels enquadraments i l'elaboració dels moviments de càmera, passant per la realització dels storyboards. Sense oblidar altres aspectes relatius a la narració fílmica, es revaloritzen aquí els aspectes purament plàstics. Hitchcock usa elements extrets d'un patrimoni visual de diversos segles, aportant així una riquesa de referències iconogràfiques i compositives que no pot menysprear-se. Per aquest motiu la utilització d'un plantejament analític semblant al de les altres arts no hagi de considerar-se reduccionista, sinó una manera d'abordar importants aspectes en la materialitat de la construcció fílmica pròpia d'aquest mestre del suspens.