Product Documents

Ex-Centric Souths

(Re)Imagining Southern Centers and Peripheries

Urszula Niewiadomska-Flis, coord.

Col·lecció: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans, 161

ISBN: 978-84-9134-548-0

Matèria: filologia

Submatèries: fiologia anglogermànica

Idioma: anglès

Any ed.: 2019

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 23,5 cm

Pàgines: 240

15,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

“Ex-Centric Souths: (Re)Imagining Southern Centers and Peripheries” adds a voice in ongoing attempts to chart new routes and to decenter the South in many ways in the hope of exploring Southern identity and multiple Souths. The articles collected in this volume bring to the forefront the translocal and transnational connections and relationships between the South and the circum-Caribbean region; they address the changing nature of Southernness, and especially its sense of place, and finally they investigate the potential of various texts to narrate and revisit regional concerns. Some contributions hold up to view topics ignored and marginalized, while other decontextualize themes and issues central to Southern studies by telling alternative histories.

 “Ex-Centric Souths: (Re)Imagining Southern Centers and Peripheries” afig una veu en els continus intents de traçar noves rutes i descentrar el Sud de moltes maneres amb l’esperança d’explorar la identitat del Sud i dels múltiples hemisferis. Els articles recollits en aquest volum es centren en les connexions i relacions translocals i transnacionals entre el Sud i la regió del Carib, aborden la naturalesa canviant de la identitat meridional, especialment el seu sentit del lloc, i, finalment, investiguen el potencial de diversos textos per a narrar i revisar les preocupacions regionals. Algunes contribucions mostren temes ignorats i marginats, mentre que unes altres descontextualitzen qüestions centrals dels estudis del Sud en narrar històries alternatives.

Citació

Niewiadomska-Flis, U. [Urszula ] (coord.) (2019). Ex-Centric Souths. (Re)Imagining Southern Centers and Peripheries. Universitat de València.

Niewiadomska-Flis, Urszula (coord.). Ex-Centric Souths. (Re)Imagining Southern Centers and Peripheries. Universitat de València, 2019.

NIEWIADOMSKA-FLIS, Urszula (coord.). Ex-Centric Souths. (Re)Imagining Southern Centers and Peripheries. Valencia: Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9134-548-0.

Niewiadomska-Flis, Urszula (coord.). Ex-Centric Souths. (Re)Imagining Southern Centers and Peripheries. Valencia: Universitat de València; 2019. 240 p.

Copiar al portapapeles