English in the world Series

La col·lecció English in the World ha sigut concebuda amb la finalitat d'abordar temes d'investigació que es consideren d'avantguarda en els Estudis Anglesos amb especial atenció a com s'utilitza l'anglés contemporani en diferents parts del món i en una varietat de contextos programàtics molt diferents. Aquest propòsit queda reflectit en el títol de la col·lecció, English in the World, que intenta reunir diverses subdisciplines dins dels Estudis Anglesos amb una orientació funcional i que posen l'accent en els components socials i culturals de l'ús de la llengua. La col·lecció es concep, per tant, com un conjunt de monografies, escrites per autors consagrats o per més joves en la disciplina, principalment en i sobre l'anglés, amb la finalitat d'arribar a un públic el més ampli possible i de servir d'orientació per als estudis anglesos del futur. No obstant això, també es contemplen títols en altres llengües i contribucions en espanyol amb la finalitat de reflectir l'origen de la sèrie i la seua integració en una editorial universitària espanyola de prestigi.