El diccionari inèdit de C. M. G.

Una aproximació al valencià del segle XIX

Josep Ribera Ribera

Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner

ISBN: 978-84-9883-845-9

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Coeditor: Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Any ed.: 2016

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 19,5 cm.

Pàgines: 518 pp.

21,00 €

Sinopsi

Detalles

El volum recull l'edició d'un diccionari manuscrit castellà-valencià, valencià-castellà de l'any 1825, inèdit i d'autoria desconeguda, tot i que l'autor respon a les inicials C. M. G. A més, es realitza un estudi lingüístic de l'obra: una descripció del model de llengua, l'anàlisi comparativa amb la resta d'obres lexicogràfiques, així com l'anàlisi del lèxic i dels trets fonètics propis del tortosí, per tal de demostrar la vinculació de l'autor amb aquest parlar del domini lingüístic. Altrament, l'estudi conté diverses aportacions a la caracterització lèxica del valencià dins del diasistema català. Finalment, per mitjà de la comparació amb obres de referència, com són el DCVB i el DECLC, se'ns facilita informació que actualitza les dades documentals d'un bon nombre de mots. Es tracta d'una important aportació al coneixement de la Llengua viva al País Valencià al segle XIX.