Desarrollo territorial

 

 

 

 

Els objectius de la col·lecció Desarrollo territorial són tres: en primer lloc, convertir-se en un referent nacional en l’ampli camp de les investigacions sobre governança territorial, govern del territori i desenvolupament local; en segon lloc, donar cabuda a la investigació d’excel·lència en aquests camps de tots els grups d’investigació existents a Espanya; i, en tercer lloc, de forma excepcional, traduir obres d’autors i grups d’investigació d’altres països que per la seua qualitat es consideren rellevants.

Perfil de Google Scholar