Connecting Sustainability Organizational Models with SDGs

Vanessa Campos Climent, Joan R. Sanchis Palacio; Ana Ejarque Catalá (Dirs.)

ISBN: 978-84-9133-569-6

Matèria: economia

Idioma: anglès

Any ed.: 2023

Enquadernació: rústica

Format: 13,5 x 21 cm

Pàgines: 252

12,50 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Cadascun dels 10 capítols inclosos en aquest llibre aprofundeix en l’anàlisi del tema principal de la II Conferència Internacional d’Economia del Bé Comú (2022). Així, centrant-se en l’estudi de la dimensió social de la sostenibilitat des del punt de vista de la gestió dels recursos humans, diversos estudis analitzen la seva influència en el rendiment social, així com la seva consideració a l’hora d’aplicar els principis i les pràctiques de gestió de la qualitat com a motor de la dimensió social de l’organització, ja que aquestes pràctiques podrien conduir al desenvolupament d’una orientació sostenible. A més, també és important analitzar com el conflicte treball-família i l’estrès professional entre els treballadors financers i les seves relacions provoquen la síndrome de ‘burnout’. Un altre punt clau és el paper de la dona en l’economia, ja que el rendiment de les organitzacions té molt a veure amb la diversitat de gènere des de la seva triple dimensió (econòmica, social i ambiental). A més, a partir del concepte d’igualtat de gènere presentat als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, la perspectiva del rol de gènere està estrictament relacionada amb l’economia del bé comú.

The scientific works have been divided into 10 chapters. Hence, each chapter deeper analyzes the conference’s main topic. Thus, focusing on the study of the social dimension of sustainability from the human resource management point of view, several studies analyze its influence on social performance, as well as its consideration when applying quality management principles and practices as a driver to the social dimension of the organization since these practices could lead to the development of a sustainable orientation. Additionally, it is also important to analyze how work-family conflict and professional stress among financial workers and their relationships levers to burnout syndrome. Another key point is the role of women in the economy as the performance of organizations has a great deal with gender diversity from its triple dimension (economic, social, and environmental). Moreover, based on the concept of Gender Equality presented in the United Nations’ Sustainable Development Goals, the gender-role perspective is strictly related to the ECG.

Biografía

Joan Ramon Sanchis Palacio  és doctor en Economia de l’Empresa i premi extraordinari de doctorat. Catedràtic d’Organització d’Empreses i director del Departament de Direcció d’Empreses de la Universitat de València des de setembre de 2021. Ha sigut director de la Càtedra d’Economia del Bé Comú de la Universitat de València des de 2017 fins a 2022, director de l’Institut Universitari de Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP) des de 2011 fins a 2016 i director del Màster Universitari en Economia Social des de 2010 fins a 2016. És autor de publicacions relacionades amb la direcció estratègica, l’emprenedoria sostenible, la sostenibilitat corporativa, l’ètica i la responsabilitat social empresarial, la innovació social, l’economia del bé comú, l’economia social i cooperativa i la direcció bancària.

Vanessa Campos Climent  és doctora en Economia Social amb esment internacional per la Universitat de València, i la seua tesi doctoral va ser premiada per CIRIEC‐Espanya l’any 2012. Professora titular de la Universitat de València i investigadora de la Càtedra en Economia del Bé Comú, ha dirigit cinc tesis doctorals i un projecte d’investigació finançat per la Generalitat Valenciana. Així mateix, ha participat en un projecte europeu finançat per la Comissió Europea, així com en nombrosos projectes aplicats finançats per diferents institucions privades a nivell europeu, espanyol i autonòmic. Les seues línies principals d’investigació inclouen la sostenibilitat corporativa, l’economia circular, l’emprenedoria sostenible i la integració dels ODS en l’estratègia de les empreses.

Ana Teresa Ejarque Catalá  és doctora en Direcció d’Empreses i professora ajudant doctora al Departament de Direcció d’Empreses de la Universitat de València, i ha sigut investigadora a la Càtedra d’Economia del Bé Comú de la Universitat de València des del 2018 fins al 2022. Membre del Grup de Recerca EMPRECOOP, és autora de publicacions relacionades amb l’emprenedoria sostenible, la sostenibilitat corporativa, la innovació social, l’economia del bé comú, i l’economia social i cooperativa. Les seves principals línies de recerca són l’emprenedoria sostenible, l’economia circular, la integració dels ODS a l’estratègia empresarial i la sostenibilitat corporativa.

Índex

Índex

Introduction

1. Integrating the Sustainable Development Goals into Supply Chain Management through the Economy for the Common Good

2. The role of women in the economy: multidisciplinary foundations for the Economy for the Common Good (ECG)

3. Toward an evaluation of the Alentejo’s olive grove systems sustainability: a proposal by reflecting on life cycle analysis and agrarian metabolism approaches

4. How to investigate individual preferences for the common good

5. Care as a criterion for everything we do

6. Social dimension of sustainability and human resource management: its influence on social performance

7. Corporate Social Performance, Sustainability and strategic process: theoretical review and proposal of an integrative model

8. Decision-Making Criteria for Ethical, Social and Environmental Accounting Method Selection

9. Sustainable gender diversity management. A proposal for the evaluation of maturity in its organizational implementation

10. The work-family conflict, professional stress and burnout syndrome: the case of financial professionals

11. Using unstructured data to develop a dynamic ESG topic classification - An exploration of Human Capital

12. Sustaining the mental health of University students during the Covid-19 pandemic

Citació

Campos Climent, V. . [Vanessa ] & Sanchis Palacio, J. R. [Joan R.] & Ejarque Catalá, A. [Ana ] (dirs.) (2023). Connecting Sustainability Organizational Models with SDGs. Universitat de València.

Campos Climent, Vanessa y Sanchis Palacio, Joan R. y Ejarque Catalá, Ana (dirs.). Connecting Sustainability Organizational Models with SDGs. Universitat de València, 2023.

CAMPOS CLIMENT, Vanessa y SANCHIS PALACIO, Joan R. y EJARQUE CATALÁ, Ana (dirs.). Connecting Sustainability Organizational Models with SDGs. Valencia: Universitat de València, 2023. ISBN 978-84-9133-569-6.

Campos Climent, Vanessa y Sanchis Palacio, Joan R. y Ejarque Catalá, Ana (dirs.). Connecting Sustainability Organizational Models with SDGs. Valencia: Universitat de València; 2023. 252 p.

Copiar al portapapeles