Product Documents

Comarques centrals valencianes

Un nou marc cap al desenvolupament territorial sostenible

Joan Ignaci Cervera Arbona

Col·lecció: Desarrollo Territorial. Serie Estudios y Documentos.

ISBN: 978-84-370-7970-7

Matèria: geografia

Idioma: català

Any ed.: 2011

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29 cm.

Pàgines: 152 pp.

12,00 €

Altres formats:

PDF

Sinopsi

Detalles

Aquest treball d'investigació dóna a conèixer la manera en què poden contribuir a la planificació d'un territori conjunt unes noves escales de planificació. En aquest cas, l'objecte d'estudi és la planificació del territori mitjançant escales supramunicipals i l'àrea d'estudi és aquella que queda entre el sud de la província de València i el nord de la d'Alacant. Es tracta d'un territori que, tot i no respondre ni a uns límits administratius ni físics estrictes, comparteix tota una sèrie de característiques comunes que s'explicaran al llarg del llibre. Aquesta investigació s'estructura en quatre capítols: introducció, marc contextual, caracterització i diagnòstic territorial de les comarques assenyalades i finalment inclou les conclusions extretes. A més, es completa amb la bibliografia i un conjunt d'annexos.