Catarroja: Historia, Geografía y Arte (2 vols.)

AA. DD.

ISBN: 978-84-370-9738-1

Matèria: art, geografia, història

Submatèries: patrimoni artístic, història contemporània

Idioma: castellà

Any ed.: 2015

Format: 21 x 30 cm

Pàgines: 778 pp.

79,50 €

Sinopsi

Detalles

Aquest volum pretén donar a conèixer les característiques i singularitats d'aquest nucli de població de la comarca de L'Horta Sud. El llibre efectua des de la Història, Geografia i la Història de l'Art un rigorós anàlisi historiogràfic i territorial del municipi des de la seva Antiguitat fins al moment present. De del punt de vista històric, es descriu l'origen de Catarroja; el seu esdevenir al llarg del temps; l'evolució de les seves activitats productives, així com la seva realitat sociocultural i política. Des de la Geografia, s'aborda l'estudi del medi físic, relleu, xarxa hidrogràfica, paisatge, dinàmiques demogràfiques, urbanisme, estructura viària i activitats econòmiques, en les que es contempla el sector primari, secundari i terciari. La seua Història de l'Art permet conèixer el seu ric patrimoni artístic i etnològic, l'arquitectura dels seus edificis, la seva evolució, transformacions i reformes.

Citació

VV.AA. (2015). Catarroja: Historia, Geografía y Arte (2 vols.). Universitat de València.

VV.AA. Catarroja: Historia, Geografía y Arte (2 vols.). Universitat de València, 2015.

VV.AA. Catarroja: Historia, Geografía y Arte (2 vols.). Valencia: Universitat de València, 2015. ISBN 978-84-370-9738-1.

VV.AA. Catarroja: Historia, Geografía y Arte (2 vols.). Valencia: Universitat de València; 2015. 778 p.

Copiar al portapapeles