Resultats de búsqueda per a 'l%2527Albufera de Val%25C3%25A8ncia de Joan Fuster'

Elements 21 a 30 de un total de 36

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 • Delimitación de las libertades informativas

  Exposició de principis i pautes per resoldre el conflicte que es planteja en els mitjans de comunicació entre llibertat d'informació i els drets a l'honor, la intimitat i la imatge. Se centra en els mitjans tradicionals: premsa, ràdio i televisió, i, amb l'ajuda del Tribunal Constitucional, proporciona elements jurídics per resoldre'l, alhora que estableix una reflexió sobre el tema. Saber més
  32,20 €

  Veure els detalls

 • La libertad ideológica del Juez

  Llibre que aborda el tema de la independència ideològica de la judicatura. L'autora reflexiona de manera compromesa sobre una dicotomia en la qual pugnen dues línies: d'una banda, com a ciutadans, els jutges tenen dret a exercir la seua llibertat d'opinió; de l'altra, com a representants de la justícia, han d'acostar-se a l'ideal de neutralitat i imparcialitat que personifiquen. Saber més
  29,00 €

  Veure els detalls

 • El régimen especial de trabajadores autónomos

  L'objecte d'aquesta obra és l'anàlisi del contingut actual del Règim Especial de Treballadors Autònoms a través de l'estudi de la legislació vigent, de la jurisprudència que ha tractat de solucionar les dificultats de la seua aplicació i de la doctrina científica que ha mirat d'interpretar i compaginar l'una i l'altra. Saber més
  39,00 €

  Veure els detalls

 • Las cooperativas de trabajo asociado y la aplicación del Derecho del Trabajo

  La regulació del treball associat en cooperativa és tan complex que, si bé no pot considerar-se com un treball per compte d'altri regulat pel dret del treball, tampoc pot dir-se que es tracte sense més d'un treball autònom. El present treball realitza un estudi de la legislació aplicable, estatal i autonòmica, i dels diversos instituts laborals implicats. Saber més
  39,00 €

  Veure els detalls

 • La anulabilidad por causa de incapacidad

  Estudi que analitza el significat de l'article 1304 del Codi Civil a partir d'un recorregut d'antecedents històrics i una anàlisi conceptual i terminològica de l'expressió incapaç. Examina els supòsits específics que estan inclosos en aquest terme i també l'eficàcia de la declaració d'anul.labilitat per causa d'incapacitat: la restitució en la mesura de l'enriquiment. Saber més
  21,00 €

  Veure els detalls

 • La salud: intimidad y libertades informativas

  Què succeeix amb l'autoritat dels modes tradicionals occidentals del pensament en l'àmbit de la teoria postcolonial? Iain Chambers, a partir d'exemples extrets de la música, l'arquitectura, la filosofia i l'art, investiga moments de tensió, interrupcions que transformen la nostra percepció del món i posen a prova els límits del llenguatge, de l'art i de la tecnologia. Saber més
  25,00 €

  Veure els detalls

 • El acceso al empleo de los trabajadores extracomunitarios

  La instauració d'un mecanisme estable de canalització de mà d'obra estrangera continua apareixent com a fonament de l'última reforma del reglament d'estrangeria. La present monografia pretén facilitar una descripció clara dels procediments d'accés a l'ocupació, suggerir alternatives i presentar reflexions sobre la política migratòria espanyola. Saber més
  29,00 €

  Veure els detalls

 • El trabajo de los internos en establecimientos penitenciarios

  Analitzar el marc jurídic de la relació laboral dels interns en establiments penitenciaris és la finalitat bàsica d'aquesta obra. Parteix de la hipòtesi que l'objectiu principal del treball de l'intern, en el marc d'allò disposat en l'article 25.2 de la Constitució espanyola, ha de ser el de contribuir a facilitar-ne la reeducació i reinserció social. Saber més
  39,00 €

  Veure els detalls

 • La obligación de uso de la marca

  L'obligació de l'ús de la marca es va consolidar com a principi configurador del sistema de marques nacional amb la Llei de Marques del 1988, en la qual s'afavoria el manteniment pel seu titular de marques defensives, dificultant l'accés al registre de marques posteriors i aprofitant l'ocasió per a introduir millores de tècniques jurídiques i sistemàtiques. Saber més
  21,00 €

  Veure els detalls

 • Igualdad de trato en el derecho de sociedades

  Els problemes plantejats per la infracció del principi d'igualtat de tracte respecte als socis en l'àmbit del dret de societats estan presents quotidianament en la nostra jurisprudència i pràctica professional, tant en les societats capitalistes, com en les personalistes, les cooperatives i mútues, i també en les associacions. Saber més
  34,90 €

  Veure els detalls

Elements 21 a 30 de un total de 36

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4