Resultats de búsqueda per a 'l'Albufera de València de Joan Fuster'

9 article(s)

per pàgina

 • Gobernanza territorial en España

  Aquest llibre analitza exemples de bones i males pràctiques en relació amb el govern del territori. El predomini de les segones evidencia que roman inèdita a Espanya l'agenda de noves formes de govern democràtic i que prevalen la fragmentació i les visions tradicionals de governs. L'agenda pendent a Espanya és tan difícil com apassionant. Saber més
  20,00 €

  Veure els detalls

 • Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible

  El títol d'aquest llibre insisteix en la necessitat, no exempta de dificultats metodològiques, de dotar-se de noves formes de dissenyar i aplicar les polítiques territorials. Malgrat els diferents enfocaments, el lector advertirà una tendència a la confluència, que no és més que el reflex de la viva discussió sobre la pràctica de la planificació del territori. Saber més
  18,00 €

  Veure els detalls

 • Cohesión e inteligencia territorial

  Recopilació dels resultats d'una reunió internacional que, amb el títol «Bases, métodos e instrumentos para el desarrollo y la cohesión territoriales: Un balance a nivel español, europeo e Iberomericano», va reunir experts procedents del món acadèmic i científic, així com de diferents agències i organismes que s'ocupen del desenvolupament i la planificació territorials Saber més
  20,00 €

  Veure els detalls

 • De la Evaluación Ambiental Estratégica a la Evaluación de Impacto Territorial:

  Orientada tant a professionals de l'administració, a l'àmbit acadèmic i als estudiants universitaris, així com al públic interessat, aquesta obra pretén afrontar alguns dels reptes que la política i els instruments d'ordenació territorial tenen plantejats actualment, tractant de contribuir a millorar d'aquesta forma la qualitat de la nostra planificació i gestió territorials i els seus resultats. Saber més
  25,00 €

  Veure els detalls

 • Identity and Territorial Character

  El llibre recull una comprensió renovada del desenvolupament local (territorial); un nou model de competitivitat basat en recursos específics en lloc d'en recursos comuns i banals. L'objectiu: reinventar els territoris i explorar les possibilitats de vectors com la identitat, la cultura i les noves pràctiques territorials de govern/governança. Saber més
  15,00 €

  Veure els detalls

 • Geografía Regional de España

  El món actual requereix una nova aproximació a la geografia regional d'Espanya. Per açò s'ha tractat d'obrir el ventall d'interpretacions de la realitat territorial existent; sense oblidar l'actual marc jurídic i politicoadministratiu però sense negar l'evidència dels nous processos i les noves formes de gobernança. Aquest és l'enfocament que el lector trobarà en aquest nou manual. Saber més
  39,00 €

  Veure els detalls

 • Hacia una nueva inteligencia territorial en la Comunitat Valenciana

  La present publicació recull una selecció de textos amb els arguments i conclusions que es van presentar en una sèrie de jornades de la CTV en les quals es van abordar qüestions sobre la realitat territorial valenciana de temàtica variada: innovació i xarxes territorials, medi ambient, desenvolupament econòmic, agricultura, turisme, processos de formació i assentament industrial, vertebració territorial i sistemes de transport, etc. Saber més
  20,00 €

  Veure els detalls

 • Informe sobre la evolución y la situación territorial de la Comunitat Valenciana

  Un dels elements fonamentals per al bon govern del territori i una adequada participació pública és poder arribar a un enteniment comú dels fets i tendències que es produeixen i sobre els quals es pretén actuar. Aquest informe tracta de respondre a aqueixa necessitat, mostrant les causes i efectes d'aquests fets i tendències i incloent un important aparell cartogràfic, cosa que contribueix a dotar-lo d'un caràcter d'Atles Territorial de la Comunitat Valenciana. Saber més
  30,00 €

  Veure els detalls

 • 35,00 €

  Veure els detalls

9 article(s)

per pàgina