+34 96 386 41 15

PUV - Publicacions Universitat València

Resultats de búsqueda per a 'al vent'

6 article(s)

per pàgina

 • Afasia no fluente. Materiales y análisis pragmático (Vol. 2 del Corpus PerLa)

  El corpus PerLA ("Percepción. Lenguaje y Afasia"), sorgeix en l'àrea de Lingüística General de la Universitat de València com a resposta a la necessitat integrar l'estudi de les patologies lingüístiques en les tendències actuals de la pragmàtica i la lingüística de corpus. Per a satisfer les exigències d'aquestes disciplines i disposar de dades amb validesa ecològica, s'han realitzat gravacions a diferents parlants amb afàsia, en un context que intenta allunyar-se de les convencions pròpies de l'entrevista per a aproximar-se en la mesura que es puga a les interaccions conversacionals que desenvolupa qualsevol parlant en el seu cotidianeitat: d'ací la participació essencial dels interlocutors-clau en les gravacions. Les transcripcions es nàs realitzat segons un sistema de convencions que procedeix de l'anàlisi conversacional etnometodològica, si bé amb certes matisacions derivades del tipus especial de dades que es manegen. En aquest segon volum s'han agrupat transcripcions corresponents a Parlants amb afàsia global, afàsia de Broca, afàsia encreuada i afàsia motora transcortical. Saber més
  15,60 €

 • Afasia fluente. Materiales para su estudio (Volumen 1 del Corpus PerLA)

  El corpus PerLA ("Percepción. Lenguaje y Afasia"), sorgeix en l'àrea de Lingüística General de la Universitat de València com a resposta a la necessitat integrar l'estudi de les patologies lingüístiques en les tendències actuals de la pragmàtica i la lingüística de corpus. Per a satisfer (les exigències d'aquestes disciplines i disposar de dades amb validesa ecològica, s'han realitzat gravacions a diferents parlants amb afàsia, en un context que intenta allunyar-se de les convencions pròpies de l'entrevista per a aproximar-se en la mesura que es puga a les interaccions conversacionals que desenvolupa qualsevol parlant en la seua cotidianeidad; d'ací la participació essencial dels interlocutors-clau en les gravacions. Les transcripcions s'han realitzat segons un sistema de convencions que procedeix de l'anàlisi conversacional etnometodològica, si bé amb certes matisacions derivades del tipus especial de dades que es manegen. En aquest primer volum s'inclouen les transcripcions de cinc parlants amb afàsia de Wernicke. Saber més
  15,60 €

 • Conocimiento y lenguaje

  Es combinen ací els continguts tradicionals d'un manual de lingüística general amb l'obertura cap a noves dimensions de la disciplina, que tenen a veure amb la funció social del llenguatge i la pluralitat de llenguatges, amb la comunicació i la cultura. Els aspectes teòrics i pràctics s'hi alternen per aconseguir una adaptació. Saber més
  26,00 €

 • Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad

  Aquest cinquè volum del corpus PerLa ("Percepció, Llenguatge i Afàsia"), ofereix narracions i argumentacions redactades per nens amb TDAH, i es completa amb una proposta d'anàlisi pragmàtica que atén a elements de cohesió gramatical i superestructura textual, així com a les petjades pragmàtiques de capacitat intersubjectiva (teoria de la ment). Saber més
  15,60 €

 • Estudios de lingüística clínica. Aplicaciones clínicas

  Amb edició a càrrec de Beatriz Gallardo Paúls i Verónica Moreno Campos, aquesta publicació ha estat realitzada en el marc dels projectes d'investigació Protocol d'anàlisi pragmasintáctico en afàsies. Un estudi de corpus oral i Coherència, cohesió i pragmàtica textual en situacions de dèficit lingüístic, ambdós del Ministeri de Ciència i Innovació. Saber més
  15,60 €

 • Lesiones de hemisferio derecho. Vol. VII

  Aquest volum recull les sis transcripcions en les què participa un parlant amb lesió cerebral de l'hemisferi dret, una situació que ha sigut poc investigada des de plantejaments lingüístic-logopèdics, i per a la què la bibliografia sol proposar símptomes d'escàs abast verbal, com la disprosodia o l'agnòsia visual. Saber més

6 article(s)

per pàgina