Resultats de búsqueda per a 'eduacion, guerra y revolucion'

Elements 11 a 20 de un total de 34

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 • Crecimiento urbanístico en la zona costera de la Comunidad Valenciana (1987-2009)

  Durant les últimes dècades, el litoral de la Comunitat Valenciana ha patit un ampli procés d'artificialització que ha modificat el seu entorn de forma substancial. Estructurat en tres capítols, el volum recull la informació bàsica sobre l'estudi; l'anàlisi de les dades, i finalment les implicacions que el model observat té per al territori. Saber més
  15,00 €

  Veure els detalls

 • Sostenibilidad en las áreas metropolitanas

  Les àrees metropolitanes són un atractiu objecte d'estudi per a científics socials de totes les especialitats. Aquest llibre recull les ponències del 'I Congrés Internacional sobre Sostenibilitat Metropolitana', una sèrie d'estudis en els quals conflueixen diferents perspectives i enfocaments sobre els aspectes territorials, socials i polítics més rellevants de les àrees metropolitanes. Saber més
  18,00 €

  Veure els detalls

 • Nueve estudios hispano-cubanos sobre desarrollo local

  En col·laboració entre l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València (Espanya) i de la Universitat d'Orient (Cuba), aquest llibre recull nou articles que presenten el 'desenvolupament local' com a eix vertebrador. Es tracta d'una singular i integral visió multidisciplinària, sobre la temàtica del desenvolupament local en els nostres respectius països. Saber més
  14,00 €

  Veure els detalls

 • Coordinación entre el planeamiento territorial y urbanístico

  Aquest estudi té com a objectiu la valoració dels instruments de planificació territorial valencians de l'última dècada, incidint fonamentalment en l'anàlisi de les relacions entre el planejament territorial i urbanístic. Interessen tant els plans i estratègies locals i autonòmiques, com els plans i accions estatals i europees. Saber més
  14,50 €

  Veure els detalls

 • Democracia desde abajo. Nueva agenda para el gobierno local

  Els nous governs locals eixits de les urnes en 2015 s'enfronten a reptes d'indiscutible calat. Aquest volum pretén aportar l'armadura del que podria ser una nova agenda per al govern de les ciutats i els municipis, i tracta de posar en comú i ordenar de forma estructurada, un ambiciós ventall de propostes de reformes del govern local. Saber més
  20,00 €

  Veure els detalls

 • Costes del 'Urban Sprawl' para la Administración local

  Aquesta recerca, centrada en el cas valencià, té com a principal objectiu quantificar l'efecte de la dispersió urbana sobre el cost dels serveis públics bàsics mitjançant un model de despesa que pugui servir d'instrument per a un millor coneixement de les conseqüències sobre la hisenda pública de l'urbanisme. Saber més
  19,50 €

  Veure els detalls

 • Gasto no obligatorio de los municipios

  L'Ajuntament és la institució de Govern que majors pressions rep. La legislació vigent estableix quines són les obligacions que els municipis han d'atendre, encara que solen assumir moltes d’altres. Aquest treball realitza una radiografia sobre la situació econòmica dels ajuntaments entre 2005 i 2010, per a veure si la realitat econòmica actual ha influït en l'estructura general de despeses. Saber més
  20,00 €

  Veure els detalls

 • Análisis de los planes territoriales sectoriales en España

  Aquesta obra analitza la situació actual de la planificació territorial i urbanística a Espanya per tal de poder caracteritzar la planificació sectorial. L'estudi inclou el diagnòstic i tipificació els instruments de planificació sectorial, i les tendències actuals d'aplicació sectorial, així com una sèrie de propostes que permeten la millora en l'ordenació del territori. Saber més
  15,00 €

  Veure els detalls

 • La evolución de los cruceros marítimos en España

  El concepte de creuer turístic ha variat notablement pel que fa al passat. Hi ha una creixent producció bibliogràfica dels creuers, encara que la historiografia del turisme segueix mostrant un cert desinterès pel creuerisme. Aquest treball realitza una anàlisi exhaustiva de l'evolució dels creuers a Espanya des de les primeres iniciatives a mitjan segle XIX fins avui en dia. Saber més
  20,00 €

  Veure els detalls

 • Aspectos jurídicos de la ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana

  L'objecte d'aquest treball és doble. D'una banda, es pretén abordar l'anàlisi dels diferents aspectes jurídics de l'ordenació del territori a la Comunitat Valenciana. D'altra banda, es tracta d'identificar alguna de les causes per les quals l'ordenació del territori no acaba d'arrelar a la Comunitat Valenciana, açò és, les causes del distanciament entre legislació i realitat. Saber més
  20,00 €

  Veure els detalls

Elements 11 a 20 de un total de 34

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4