+34 96 386 41 15

PUV - Publicacions Universitat València

Resultats de búsqueda per a 'English in the World Series'

4 article(s)

per pàgina

 • La cohesió lèxica en seqüències narratives

  Aquest volum s'ocupa de les operacions cognitivodiscursives d'establiment de referents i de represa lèxica de la referència en síntesis argumentals de pel·lícules produïdes per estudiants de secundària i per periodistes cinema¬togràfics. Així s'hi analitza la cohesió referencial que incideix en la interdepen¬dència discursiva entre el lèxic i la gramàtica i, doncs, entre la semàntica i la sintaxi. Saber més
  15,00 €

 • El diccionari inèdit de C. M. G.

  Edició d'un vocabulari castellà-valencià i valencià-castellà de 1825, d'autor desconegut i inèdit fins ara. A més, realitza un estudi lingüístic de l'obra: una descripció del model de llengua, l'anàlisi lexicogràfic, així com la demostració de la vinculació de l'autor amb el parlar tortosí. Es tracta d'una important aportació al coneixement de la Llengua viva al País Valencià al segle XIX. Saber més
  21,00 €

 • Els verbs de percepció en català antic

  Aquest llibre fa una aproximació diacrònica als verbs de percepció sensorial en català antic (segles XIII-XVI), on s’analitzen els processos de canvi lexico-semàntic que experimenten, en la llengua antiga, els verbs veure, oir, sentir i entendre. L'estudi es fonamenta en l’examen d'un corpus textual constituït per materials del català antic i que té en compte també l'evolució posterior.

  Saber més
  15,60 €

 • Modalitat i evidencialitat en català antic

  Les perífrasis verbals són una mostra extraordinària dels processos de canvi lingüístic en les llengües romàniques. Aquest llibre explica la gramaticalització de les perífrasis i en català antic i en definitiva, és una mirada atenta a dues categories semàntiques complexes que encara no han estat del tot ben definides: la modalitat i l’evidencialitat. Saber més
  18,00 €

4 article(s)

per pàgina