Resultats de búsqueda per a 'Transtornos del desarrollo'

10 article(s)

per pàgina

 • La cientificidad del diseño inteligente

  La hipòtesi del disseny intel·ligent és presentada com l'última proposta creacionista per a establir un discurs científic. Partint d'un precedent dictat en la jurisprudència nord-americana, l'autor analitza en aquesta obra l'estatus epistemològic del disseny intel·ligent a la llum d'una perspectiva històrica, filosòfica, sociològica, jurídica i científica Saber més
  49,90 €

  Veure els detalls

 • Las cooperativas de trabajo asociado y la aplicación del Derecho del Trabajo

  La regulació del treball associat en cooperativa és tan complex que, si bé no pot considerar-se com un treball per compte d'altri regulat pel dret del treball, tampoc pot dir-se que es tracte sense més d'un treball autònom. El present treball realitza un estudi de la legislació aplicable, estatal i autonòmica, i dels diversos instituts laborals implicats. Saber més
  39,00 €

  Veure els detalls

 • Imparcialidad del juez y medios de comunicación

  Tot i que l'administració de justícia, com a activitat pública de l'Estat, és objecte legítim d'informació, les referències particulars a processos en curs davant els tribunals poden tenir conseqüències negatives sobre la seua eficàcia, les seues garanties i fins i tot el seu resultat final. Saber més
  49,50 €

  Veure els detalls

 • Tutela judicial del comercio electrónico

  Tractament novedós d'una qüestió d'actualitat roent: les especialitats que poden concórrer en un procés judicial iniciat amb la finalitat de resoldre conflictes derivats de la pràctica, cada dia més estesa, del comerç electrònic. Saber més
  29,70 €

  Veure els detalls

 • Delimitación de las libertades informativas

  Exposició de principis i pautes per resoldre el conflicte que es planteja en els mitjans de comunicació entre llibertat d'informació i els drets a l'honor, la intimitat i la imatge. Se centra en els mitjans tradicionals: premsa, ràdio i televisió, i, amb l'ajuda del Tribunal Constitucional, proporciona elements jurídics per resoldre'l, alhora que estableix una reflexió sobre el tema. Saber més
  32,20 €

  Veure els detalls

 • La libertad ideológica del Juez

  Llibre que aborda el tema de la independència ideològica de la judicatura. L'autora reflexiona de manera compromesa sobre una dicotomia en la qual pugnen dues línies: d'una banda, com a ciutadans, els jutges tenen dret a exercir la seua llibertat d'opinió; de l'altra, com a representants de la justícia, han d'acostar-se a l'ideal de neutralitat i imparcialitat que personifiquen. Saber més
  29,00 €

  Veure els detalls

 • La realización arbitraria del propio derecho

  Aquest text té com a objectiu principal estudiar el delicte de realització arbitrària del mateix dret i oferir una explicació satisfactòria de l'existència d'aquest delicte i de la penalitat que se li assigna. El llibre ofereix una lectura coherent del precepte i proposa solucions que el puguin fer operatiu enfront dels problemes interpretatius que habitualment suscita. Saber més
  43,68 €

  Veure els detalls

 • La protección del menor inmigrante desde una perspectiva constitucional

  En els darrers anys han augmentat considerablement els menors immigrants a Espanya. Una permenoritzada anàlisi de la legislació internacional i estatal des dels postulats de l'estat social i democràtic de dret permet contrastar la regulació jurídica amb la pràctica quotidiana, alhora que proporciona una visió sense prejudicis de la realitat que afecta els adolescents immigrants. Saber més
  29,00 €

  Veure els detalls

 • El concepto penal de incendio desde la teoría del caos

  Per entendre el concepte penal d'incendi cal esbrinar com ha evolucionat al llarg del temps en relació amb els canvis de percepció d'allò que és perillós, si bé hi ha béns jurídics -la seguretat col·lectiva o el medi ambient- que mantenen una posició clara respecte al concepte de perill. Una anàlisi des d'una perspectiva sistèmica i amb l'aplicació de la teoria del caos. Saber més
  48,18 €

  Veure els detalls

 • 23,74 €

  Veure els detalls

10 article(s)

per pàgina