Resultats de búsqueda per a 'Maestros y museos'

Elements 1 a 10 de un total de 12

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 • La eficacia territorial y temporal de las normas

  Els fenòmens de la globalització i l'acceleració de les relacions socieconòmiques estan afectant als ordenaments jurídics contemporanis i obliguen a actualitzar en uns casos o revisar en altres, els principis que regeixen la creació del Dret i la seua interpretació, execució i aplicació en l'espai i en el temps. Aquest llibre presenta aquest problema de forma breu però completa. Saber més
  19,00 €

  Veure els detalls

 • La justificación penal: balance y perspectivas

  Estudi que qüestiona l'existència o no d'una fonamentació genèrica de la justificació i el paper que ocupa cadascuna de les causes concretes previstes en la llei, l'exigència d'elements subjectius, anímics i de coneixements, les conseqüències de la seua absència i la relació existent entre les diverses causes genèriques i entre genèriques i específiques. Saber més
  39,90 €

  Veure els detalls

 • Las cooperativas de trabajo asociado y la aplicación del Derecho del Trabajo

  La regulació del treball associat en cooperativa és tan complex que, si bé no pot considerar-se com un treball per compte d'altri regulat pel dret del treball, tampoc pot dir-se que es tracte sense més d'un treball autònom. El present treball realitza un estudi de la legislació aplicable, estatal i autonòmica, i dels diversos instituts laborals implicats. Saber més
  39,00 €

  Veure els detalls

 • La salud: intimidad y libertades informativas

  Què succeeix amb l'autoritat dels modes tradicionals occidentals del pensament en l'àmbit de la teoria postcolonial? Iain Chambers, a partir d'exemples extrets de la música, l'arquitectura, la filosofia i l'art, investiga moments de tensió, interrupcions que transformen la nostra percepció del món i posen a prova els límits del llenguatge, de l'art i de la tecnologia. Saber més
  25,00 €

  Veure els detalls

 • Imparcialidad del juez y medios de comunicación

  Tot i que l'administració de justícia, com a activitat pública de l'Estat, és objecte legítim d'informació, les referències particulars a processos en curs davant els tribunals poden tenir conseqüències negatives sobre la seua eficàcia, les seues garanties i fins i tot el seu resultat final. Saber més
  49,50 €

  Veure els detalls

 • Impuestos cedidos: implicaciones internas y comunitarias

  La cessió d'impostos estatals és un mecanisme de coresponsabilitat fiscal, per la seua utilitat pràctica i adequació al principi constitucional d'autonomia financera de les comunitats autònomes. Aquesta és part de l'autonomia política i expressió de compromisos recíprocs. Saber més
  39,60 €

  Veure els detalls

 • Guerra y paz en el trabajo

  Aquest llibre pretén facilitar a empresaris, directius, responsables polítics i professionals de les organitzacions, elements per a comprendre la importància del conflicte en la vida d'aquests col.lectius, i també vies i instruments per a gestionar-ne la resolució. Des d'una perspectiva multidisciplinar, s'hi aborda la realitat polimorfa del fenomen i s'ofereixen instruments útils de superació. Saber més
  25,00 €

  Veure els detalls

 • Falta de cumplimiento y responsabilidad en la obligación de dar

  Un dels aspectes més controvertits i més freqüents en la pràctica del Dret d'Obligacions i Contractes és el que fa referència a l'exoneració de responsabilitat del deutor quan es produeix una manca de compliment contractual de «l'obligació de donar» una cosa certa i determinada. L'estudi de la legislació vigent s'acompanya de les principals resolucions judicials sobre el tema. Saber més
  39,00 €

  Veure els detalls

 • El pacto de permanencia en la empresa

  Un estudi exhaustiu sobre la tensió dialèctica entre dues llibertats constitucionals: la llibertat d'empresa i la llibertat de treball. El «pacte de permanència», un mecanisme en mans de l'empresa per retenir els treballadors, suposa la protecció d'interessos netament empresarials que impliquen la renúncia a drets dels treballadors reconeguts per la legislació de la Comunitat Europea. Saber més
  25,00 €

  Veure els detalls

 • 48,44 €

  Veure els detalls

Elements 1 a 10 de un total de 12

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2