+34 96 386 41 15

PUV - Publicacions Universitat València

Resultats de búsqueda per a 'El Corredor Mediterráneo'

2 article(s)

per pàgina

  • El español hablado de Valencia, II

    Un dels objectius del projecte internacional per a l'estudi sociolingüístic de l'espanyol d'Espanya i Amèrica (PRESEEA) és reunir un corpus oral sincrònic, socio-lingüísticament representatiu i tècnicament adequat de diverses àrees urbanes del món castellanoparlant. L'equip de la Universitat de València es va incorporar a tal projecte des dels seus inicis, en 1996. En el cas de l'àrea metropolitana de València, al corpus ja recollit i publicat del nivell sociocultural alt s'uneix, ara, el del sociolecte mitjà i, en un futur no molt llunyà, el del sociolecte baix. Les tres mostres de parla contindran, aproximadament, mig milió de paraules i seran fruit d'unes quaranta-cinc hores de gravació. L'interès científic de El español hablado de Valencia rau en la realització d'un estudi descriptiu que permetrà, en primer lloc, identificar el peculiar castellà parlat pels valencians de diferents nivells socioculturals i explicar les covariacions sociolingüístiques pertinents, i, en segon lloc, possibilitarà l'anàlisi comparativa en els diferents nivells lingüístics (fònic, morfosintàctic, léxicosemántic i pragmàtic) amb l'espanyol parlat d'altres àrees urbanes. Aquesta qüestió comparativa s'erigeix com un dels pressupòsits bàsics del projecte PRESEEA, ja que així podrà configurar-se el panorama integral del dinamisme intern de l'espanyol. Saber més
    10,00 €

  • La comunicación escrita en el sigo XXI

    Selecció d'articles que reflecteixen els interessos i les perspectives que ofereixen els nous postulats didàctics de l'expressió escrita, entre els quals destaquen els de caràcter temàtic, discursiu i tecnològic, els quals, sense cap dubte, han d'ocupar un lloc privilegiat en els actuals dissenys curriculars universitaris. Saber més
    8,00 €

2 article(s)

per pàgina