Breu descripció dels mestres que anaren a besar les mans a sa Majestat del Rei don Felip al real de la ciutat de València a 8 de febrer de 1586, feta per lo venerable mestre Gaspar Guerau de Montmajor

N. prelim. i ed.: Antoni Furió

ISBN: 978-84-370-4215-2

Matèria: història

Submatèries: història moderna

Idioma: català

Any ed.: 1999

Enquadernació: cartoné

Format: 22 x 14 cm.

Pàgines: 152 pp.

24,00 €